Stolt over velkomst

Sortland tok imot 200 flyktninger i fjor og venter flere i år. Varaordfører Tove Mette Bjørkmo sa i sin 1.mai-tale at hun er stolt over velkomsten flyktningene har fått i lokalsamfunnet.

Tove Mette Bjørkmo holdt 1.mai-tale i Sortland samfunnssal (foto: innsendt).

Feiringen av 1. mai i Vesterålen forløp ganske tradisjonelt i år, og deltakelsen var god.

På Sortland var det ca 200 personer både i toget og under talene i samfunnssalen.

Krigen i Europa og ukrainske flyktninger var selvsagt med som et tema her.

– På en dag som dette er det viktig å minne om at solidariteten ikke kjenner landegrenser, sa Tove Mette Bjørkmo (AP) i sin tale.

– Jeg er både stolt og glad for den innsatsen som er gjort i Sortland ved å ta imot de ukrainske flyktningene.

Det er mange ansatte i Sortland kommune og frivillige som har gjort en stor innsats for å ta godt imot mennesker på flukt fra krigen.

Vi har både greid å skaffe boliger, gi språkopplæring, sørge for skole og barnehageplass.

«Villa Hjertego» har vært en suksess og er et særdeles godt eksempel på god integrering.

Vi må fortsette å stille opp for Ukraina og de som flykter fra krigen, og vi har sagt ja til å ta imot flere.

Det skal vi greie. Det vil kreve mye, men det er å vise solidaritet, slo Tove Mette Bjørkmo fast.

Som en konsekvens av krigens herjinger trues også vår trygghet her hjemme.

Trygg økonomisk styring er avgjørende for å sikre at økte priser og større usikkerhet ikke rammer vanlige folk hardest.

Vi må nå også kjempe for Stokmarknes sykehus, for det handler om trygghet for å bo her, påpekte Bjørkmo.

I sin tale var hun innom flere tema, som at fisken tilhører folket i fellesskap og viktigheten av Kystvakten.

– Snart får de nye båter, og den første vil komme allerede i år. De er lengre og vil kreve mer kaiplass.

Vi må legge til rette for det.

Kystvakta er viktig og vi må sørge for at den fortsatt blir på Sortland.

Den kampen må vi aldri gi opp, slo Tove Mette Bjørkmo fast i sin 1. mai-tale.