Kryss og gate stenges

Prosjektet for rundkjøring på Kjempenhøy er i gang. Nå stenges krysset ved Kiwi og det betyr at Strandgata også blir stengt. Dermed kommer man ikke ut på Vesterålsgata via dette krysset.

Krysset ved Kiwi og NAF på Kjempenhøy stenges (foto: VNY).

Bulldozer Maskinlag er godt i gang med prosjektet på Kjempenhøy, som skal ende opp med en ny stor rundkjøring på hovedveien gjennom Sortland by.

Før man kan starte på selve rundkjøringa må jobben i tilstøtende gate fullføres.

Det betyr at Strandgata og krysset ved Kiwi blir gjort verdig først, med oppgraving, nye vannledninger og kabelgrøft.

Fra i dag tirsdag 2. mai varsler Sortland kommune at hele krysset ved Kiwi blir stengt.

Hvor lenge arbeidet her vil pågå, vet man ikke ennå, men det kan ta flere uker.

Avstengte gateløp er merket rødt her (foto: Sortland kommune).

Trafikken i dette området er normalt ganske stor, da det er mange butikker her i Handelsparken, i tillegg til Kiwi.

Leilighetene ved sjøen på Kjempenhøy og Sjøgata omsorgsboliger bruker også dette krysset, og må nå svinge nordover i stedet.

Prosjektet det jobbes med er kalkulert til vel 30 millioner kroner, eksklusive moms.

I løpet av vinteren har Bulldozerlaget jobbet foran El-Teams hovedkontor og starter nå gravearbeid inn mot selve krysset.

Krysset til Strandgata, like ved Kiwi, skal opparbeides på nytt og utvides betydelig.

Dessuten skal selve «Kjempenhøygata» opparbeides på nytt, med fortau på begge sider.

Når jobben i Strandgata er ferdig, er det klart for å stenge Vesterålsgata, slik at selve rundkjøringa kan påbegynnes.