Nybygg i Nyksund

Fiskeværet Nyksund er blitt attraktivt og nå kommer det enda et nybygg. Det blir en fritidsbolig i funkishus-stil, altså med flatt tak, som blir litt ulikt den stilen som preger stedet.

Slik tenker arkitekten hos Ark-Ide arkitektkontor at nybygget skal se ut, når det står ferdig midt i sentrum av fiskeværet Nyksund, med parkering i underetasjen. Fra panoramavinduene i 2.etasje blir det flott utsikt over det gamle fiskeværet.

Det er 4 personer som har fått festerett til «bakeritomta» i Nyksund. Dette blir i skråningen litt nedenfor «kapellet». Geir Jørgensen og Lene Hartz Jørgensen, samt Stian Jørgensen og Caroline Rugeldal står alle oppført med en firedels festerett. Caroline Rugeldal er NRK-journalist som bor i Tromsdalen. Geir Jørgensen bor i Harstad og er avdelingsdirektør i Statens Vegvesen, men med bred bakgrunn fra næringslivet tidligere.

Tomta eies av Øksnes kommune og er verdsatt til 25.000 kroner. Årlig festeavgift er avtalt til en tusenlapp. Festeavtalen ble inngått i fjor høst og tomta er på 366 kvm.

Bakeritomta har en eksisterende mur som skal brukes som delvis fundament for nybygget. Man ønsker å beholde muren for å vise noe av det som tidligere har vært her. For å forankre det nye huset må det selvsagt støypes noe mer og her vil man også bruke gamle steiner fra bakmuren så langt det er mulig, skriver Ferra Consult i sin søknad til Øksnes kommune.

-Boligdelen vil fremstå moderne, men også speile bygningenes utforming langs kaifronten, skriver Torkil Nilsen hos Ferra. Bruksareal i nybygget er oppgitt til 169 kvm. Stilen utbyggerne har valgt omtales ofte som «funkis». Stilen preges av et forenklet formspråk; altså store flater, rette linjer og geometriske former. Betegnelsen funksjonalisme, som navn på en retning innen moderne arkitektur, brukes hovedsakelig i Skandinavia og i Norge forkortes det ofte til «funkis».

Søkerne ber om to nye tillatelser fra kommunen. Tidligere var det avkjørsel øverst på tomten, men det ønsker man nå å ha nederst. Bygget blir også litt større enn det kommunen har fastsatt som utnyttelsesgrad på 20% av tomtearealet. På denne måten blir det minst mulig inngrep i terrenget og den gamle muren vil vises godt.

Nybygget som omtales her kommer i skråningen på den gamle muren midt i bildet. De fleste nabohusene har spisstak, mens nybygget får flatt tak, som et «funkishus».

Innbyggerforeningen i Nyksund jobber med et prosjekt der man skal etablere et felles avløpsanlegg med rensing av kloakken. Utbyggeren her vil likevel etablere et eget anlegg for anløp, som kan fungere selvstendig og uavhengig av fellesprosjektet i fiskeværet.

Flere andre hus i Nyksund er blitt helt nybygd eller sterkt restaurert i den senere tid. Dette nybygget som nå kommer vil derfor gå inn i en trend med nye flotte fritidshus i den gamle nedlagte fiskeværet. Turisme er dermed den nye fremtiden for Nyksund.