Vil ikke ha havn

-Må jeg flytte, så blir det ikke innad i Sortland, det er helt sikkert, skriver en beboer på Bygdnes i sin protest mot planene om en ny stor havn her. Flytte må nok en oter også gjøre.

Et av naustene på bildet brukes i dag både av Marian Leonhardsen og en oter. Hun vil ikke ha noen ny havn, når det dessuten bygges et nytt stort havneanlegg rett over sundet.

Sortland havn i byen er snart fullt utbygget og i rådhuset har man lagt planer om en ny kommunal havn på Bygdnes, nord for Sortland. Dette blir nå bekreftet i den nye arealplanen som ligger ut til høring, og der menigmann kan gi sine kommentarer. Noen har benyttet anledningen og en protestene kommer fra journalist i Øksnesavisa, Marian Leonhardsen, som bor på Bygd. Hun er en kajakk-entusiast og bruker naustet ved sjøen flittig.

-Naustet er i bruk hele året, både av meg og en oter som liker å holde til der. I tillegg har det flere år, senest sist sommer, vært beiteareale. (Riktignok uten at de har spurt om tillatelse, men det er en annen sak. Hadde de spurt er det godt mulig de ville få lov – heller ku enn industri.) Hvordan har dere tenkt å få dette inn i dette industriopplegget dere legger opp til? Naustet står der allerede i dag, i likhet med nabonaustet, skriver hun i et brev til Sortland kommune.

-Jeg reagerer sterkt på at dere vil gjøre en regulering som ikke bare er i strid med det jeg har på min eiendom, men som også godt mulig – ifølge planpapirene – gjør det ubeboelig. Må jeg flytte, så blir det ikke innad i kommunen, det er helt sikkert, skriver Marian i sin protest mot arealplanens havneforslag.

-Som dere selv påpeker er et av Sortlands fortrinn nærhet til sjø og sjøliv, og dere tar fullstendig livskvaliteten fra meg om dere river vekk muligheten til å gå ut av huset, dra kajakken ut på sjøen og padle i vei. Det er derfor jeg har bosatt meg her. Hvordan skal jeg få sette ut fra et industribygg har dere tenkt? Det hjelper meg jævla lite med småbåthavner i Hognfjorden, Holmstad eller Jennestad. Jeg bor ikke der, skriver Marian, som også er leder i Vesterålen padleklubb.

-Sjøen utenfor Bygd og Bygdneset er for øvrig også brukt til fiske, både av yrkesfiskere (sneglefiske blant annet) og fritidsfiskere. Jeg har selv både satt teine her og drar fisk om sommeren. På odden bortafor er det også bygget lavvo. selv om det ikke er min tomt vil jeg tro de synes det også passe jækla dårlig med industri i friluftsområdet de har laget der. Et tiltak jeg som nabo for øvrig applauderer, sånt vil vi ha i nabolaget – ikke industri.

Det er også anført at tiltaket vil generere støy, og det er uklart om vi blir liggende i uakseptabel støysone – det er altså ikke sikkert jeg KAN bo her en gang? Jeg har i perioder måtte flytte ut av huset grunnet stor aktivitet i grustaket oppafor her, med industri som genererer støy i tillegg hele døgnet vil det sannsynligvis bli ubeboelig. Greit for Sortland kommune altså? Ikke for meg.

Nå bygges det ut all verdens havneindustri på motsatt side av sundet. Jeg oppfordrer til heller å legge mer dit, da det er mindre bebyggelse det blir til direkte forkleinelse for. Jeg reagerer sterkt på at dere vil gjøre en regulering som ikke bare er i strid med det jeg har på min eiendom, men som også godt mulig – ifølge planpapirene – gjør det ubeboelig, skriver padleentusiast Marian Leonhardsen og håper Sortland kommune snur i planene om ny havn på Bygdnes.