Ny runde for Kvartal 13-saken

Prosjektet med utbygging av Kvartal 13 i Sortland har stadig møtt på hindringer i planleggingen. Nå sendes saken ut på ny runde, for å avklare om det er innsigelser mot forslaget om kun ett stort bygg.

Kvartal13

Slik ser arkitektene i Klausengruppen for seg at nybygget i Kvartal 13 vil se ut, sett fra Kjøpmannsgata og Paviljongen. Bak de blå platene blir det parkering innendørs og leiligheter over dette.

-Jeg er fortsatt optimist, sier byggmester Karl Behrens til Vesterålnytt. Han legger imidlertid ikke skjul på at han er oppgitt over treg saksbehandling i Sortland rådhus. -Vi startet prosessen i 2011 og er ennå ikke kommet i mål. Jeg er imidlertid nå blitt lovet å få et endelig svar før 15.mai i år, og det håper jeg kommunen vil stå ved, sier Behrens.

Han påpeker at det er en allerede godkjent plan om to separate bygg i Kvartal 13, med utforming ikke helt ulikt det som nå er foreslått. Om de siste endringene derfor ikke blir godkjent, vil man likevel kunne starte opp prosjektet ut fra de vedtatte planene. -Jeg synes de endringene vi nå har gjort vil gi et mye bedre bygg for alle parter. Vi sikrer mye av parkeringen inne i selve bygget og det er lagt opp til 500 kvadrat næringsareal. Ut over dette blir det leiligheter, slik det hele tiden har vært planer om, forteller Karl Behrens.

Byggesaksbehandler Martine Jensen Strømsnes mener prosjektet må vurderes på nytt nå, ettersom det er blitt store endringer fra saken var oppe i 2012. Nå skal det altså bare være ett bygg, mot tidligere to. Opprinnelig sa reguleringsplanen 4 frittstående hus. Nå blir det også 5 etasjer på hele bygget og parkering løses over to etasjer inne i bygget, mot Kjøpmannsgata. Utnyttelsesgraden på tomta økes til 83%.

Litt av bakgrunnen for at saken nå blir sendt ut til ny høring er den underskriftsaksjonen som samlet over 400 signaturer med protest mot prosjektet. Dette ble tatt opp i kommunestyret og mange politikere uttrykte da skepsis til prosjektet. Saksbehandler Martine Jensen Strømsnes er også jurist og vil nå behandle saken grundig før endelig avgjørelse blir fattet. Kommunestyrets flertall valgte å avvise protesten, nettopp med begrunnelse i tidligere vedtak som er lovlig vedtatt og dermed juridisk bindende.

Byggmester Karl behrens as er et firma som driver med utgangspunkt i Risøyhamn. Årlig omsetning har ligget på 11,5 millioner netto og man har hatt 7-10 ansatte. -Vi har alltid drevet med overskudd. Det gjør vi også i 2015, selv om tallene ikke er helt klare ennå, forteller Karl Behrens. Forsinkelsen og kostnadene ved prosjektet på Sortland har altså så langt ingen konsekvenser for eierselskapet, men man skriver i regnskapet at tomter og fast eiendom er verdsatt til 8,6 millioner. Mesteparten av dette er nok knyttet til Kvartal 13-prosjektet.