Fare for streik ved Blokken-verft

Våren bringer som regel med seg lønnsforhandlinger og Fellesforbundet er i år først ute mot arbeidsgiverne i Norsk Industri. Varsel er allerede sendt ut til 800 bedrifter om fare for streik, og blant disse er Blokken skipsverft med 7 ansatte.

Blokken verft

Blant de ansatte ved Blokken-verftet kan 7 bli rammet av streik i neste uke.

Vesterålen har ikke mange typiske industribedrifter og Fellesforbundet har derfor bare plukket ut 4 her som kan bli rammet av streik. Hadsel har 3 av disse; Norlense AS ved Fiskebøl med 22 ansatte, SMV Hydraulic as med 13 ansatte og Surveytec Norway as med 5 ansatte. De andre kommunene i Vesterålen går fri av konsekvensene denne gangen.

Blokken Skipsverft as har langt flere ansatte enn de 7 man varsler streik for, men det er altså bare medlemmer av Fellesforbundet som er aktuelle. Verftet opplyste i 2014 at man hadde 33 ansatte, 18 millioner i omsetning og vel en million i driftsunderskudd. Da var også butikk med i regnskapet. Om det blir streik vet man neppe før mandag morgen, og konsekvensene av dette blir neppe store.

Lønnsforhandlingene i år er ikke ventet å gi store tillegg, da man fra ledelsen i både LO og NHO har antydet et «nulloppgjør». Dermed er faren for streik heller ikke stor. YS og Fellesforbundet mener imidlertid at Norsk Industri har kommet med et alt for dårlig tilbud i åpningen av forhandlingene. Mekling vil komme i gang og man vil trolig forhandle både lørdag og søndag, før et endelig resultat kan legges frem.