Tegnet serie med gamle Sortland motiv

Pensjonert lærer Atle Paulsen stiller nå ut noen av sine tegninger og akvareller i Kulturfabrikken. Etter å ha tegnet i 70 år, kan han trygt vise frem de utvalgte 45 bildene som danner temaet «Gamle Sortland».

Atle Paulsen

Tegner, maler og illustratør Atle Paulsen (75) stiller ut noen av sine bilder i Kulturfabrikken.

Alle bygdebøkene til Sortland kommune og en rekke historiske skrift fra Vesterålen er beriket med illustrasjoner fra Atle Paulsens hånd. Spesielt historiske motiv, fra tiden før fotografiet kom i bruk, preger produksjonen hans. Gjerne fra 1700-tallet. Også motiv fra middelalderen er blitt levende via Paulsens hånd. Gårds- og slektshistorien, bygdebøker, Turlagets brosjyrer og mange av julenumrene til Bladet Vesterålen har hatt tegninger av Atle Paulsen. De fleste vesterålinger har dermed sett noen av hans bilder.

Utstillingen er i regi av Sortland Museum, og det er Sortland kommune som eier bildene som nå vises. Dette er originalene man ellers finner gjengitt i gårds- og slektshistorien til Sortland. Noen av bildene selges også som reproduksjoner i begrenset opplag. Mattis Mathisen overrakte blomster og hilste fra Historielaget, der Atle Paulsen har vært aktivt medlem i en årrekke. Åsa Elstad holdt innledning på vegne av Museum Nord.

Kunstneren selv mente de mange rosende ord var hyggelige, men kanskje litt mer enn forventet. Han fremstår som litt beskjeden på egne vegne, men er utvilsomt en meget dyktig illustratør. Både fra Elstad, Mathisen og historiker Johan Borgos ble Atle Paulsen berømmet for alle detaljer og sannferdige beskrivelser som bildene gir. Her ligger det til grunn et oppriktig ønske om historisk korrekt fremstilling, kombinert med flott kunstnerisk utførelse.