Fusjonsplanene er lagt på is

-Vesterålskraft er godt rustet for fremtiden og selskapet kan godt stå alene. Tankene om fusjon med Lofotkraft, Trollfjord Kraft eller Andøy Energi er nå lagt på is.

PettersenHalvard

Adm.direktør i Vesterålskraft as, Halvard Pettersen, har lagt bort alle fusjonsplaner.

-Signalene fra politisk ledelse i våre eierkommuner, Sortland, Bø og Øksnes, etter valget i høst, var nokså entydige. Man vil ikke at vi skal fortsette utredning av eventuell fusjon med Lofotkraft. Fra Lofoten er det imidlertid fortsatt et ønske om sammenslåing, der både eierne og styret i Lofotkraft er samstemte. Vi må forholde oss til våre egne eiere og vårt nye styre, og dermed ser vi ingen grunn til å fortsett å utrede fusjon, sier direktør i Vesterålskraft as, Halvard Pettersen, til Vesterålnytt. Planene er nå definitivt lagt på is.

Da disse planene ble kjent, var det mange som uttrykte skepsis for situasjonen fra Vesterålen. Lofotkraft er et mye større selskap og hovedkontoret ville blitt lagt til Svolvær. Mange var da redd for at Vesterålskraft ville blitt bygget ned, med tap av arbeidsplasser og verdier i Vesterålen.

Kommunestruktur

-Bakgrunnen for de samtalene vi har hatt med Lofotkraft er nye lover og regler, samt nye utfordringer på kunnskap og økonomi. Slik vi har vurdert fremtiden, vil det være lettere for store kraftselskap å møte de kravene som kommer. Vesterålskraft as er imidlertid bra rustet uansett og har en struktur med datterselskap som alt tilfredsstiller de nye selskapsreglene. Vi har klart skille mellom nett, produksjon, salg og bredbånd, slik det nå kreves, sier Pettersen. De to andre kraftselskapene i regionen må nok foreta visse justeringer her, for å møte disse reglene.

-Vi hadde formelle møter med Trollfjord Kraft as og Andøy Energi as i fjor, for å drøfte tanker om sammenslåing. Det ble imidlertid raskt klart at det ikke da var grunnlag for dette, så den tanken er også skrinlagt. Om slike ideer skal tas opp igjen, må det komme tydelige signal fra eiere og politikere lokalt. Om vi skuler til kommunereformen og tanken om fusjon av kommuner, så ser jo dette ut til å være lite aktuelt i Vesterålen, mener kraftdirektør Pettersen.

«Ulovlig» styre

Vesterålskraft AS skal ha generalforsamling i mai måned. Da må det velges et nytt styre. Dagens styre består utelukkende av menn, og dette er et klart brudd på Lov om allmennaksjeselskap. Her sier §6 at det skal være minst 3 av hvert kjønn i styret, når det totale antall medlemmer er mellom 6 og 8. Dermed mangler det 3 kvinner i VK-styret. Leder er i dag Viggo Johnsen fra Bø. Han har med seg Håkon Ulriksen fra samme kommune. Øksnes er representert med Theodor Lind og Jarl R. Meløy. Sortland stiller også med to menn, der Ronald Steen og Einar Mårstad representerer rød og blå side av kommunestyret. På toppen av dette er det også to menn fra de ansatte, med Trond Løkke og Daniel Isaksen.

-Jeg er klar over denne situasjonen, men det er lite jeg som direktør kan gjøre med dette, sier Halvard Pettersen. -Det er eierne som selv velger sine medlemmer til styret, og jeg må bare godta de valgene som skjer her. Tidligere var det kvinner i styret, men etter valget i høst ble alle disse skiftet ut. Nå er første mulighet for å endre på dette generalforsamlingen i mai.

Mange selskap

Vesterålskraft as er morselskapet i konsernet, som omfatter Vesterålskraft Strøm as, Vesterålskraft Nett as, Vesterålskraft Produksjon as, Vesterålskraft Eiendom as og Vesterålskraft Bredbånd as. Selskapet Vesterålskraft Vind as eier man bare 10% av nå, da resterende andel er overtatt av Nordkraft Vind as. Dette selskapet har konsesjon og planer om vindkraft på Ånstadblåheia. Eierandelen i Elektro Installasjon as ble i fjor solgt, slik at Vesterålskraft nå er fokusert på kjerneområdene. Bø og Sortland eier 35% av aksjene i Vesterålskraft, mens Øksnes har 30%. Konsernet sysselsetter 65 personer og har en samlet omsetning på ca 180 millioner kroner.

Lofotkraft as er et vesentlig større selskap, med 167 ansatte, som selskapsmessig er splittet i liknende struktur som Vesterålskraft. Her dekker man hele Lofoten og har ingen lokale konkurrenter. Det har Vesterålskraft, med Trollfjord Kraft på Stokmarknes og Andøy Energi i Risøyhamn. Trollfjord har ca 100 millioner i omsetning, mens Andøy Energi ligger på ca 66 millioner. Om disse tre Vesterål-selskapene var slått sammen, ville man vært større enn Lofotkraft.