Ny leder i fylket

Lofotværingen Remi Solberg (Ap) ble mandag valgt til ny leder av fylkesrådet i Nordland. Det skjer i et fylke som er klar for framtida, og med enormt potensial for utvikling i Nordland.

Remi Solberg er valgt til ny fylkesrådsleder i Nordland (foto: NFK/Thor-Wiggo Skille).

– Vi lever i en spesiell tid, med krig i Europa og en verden i stor endring. Midt oppe i dette står næringslivet og industrien i Nordland sterkt, med en enorm tro på framtida.

Viljen er stor til å satse både penger og arbeidskraft på å utvikle industritradisjonene våre videre.

Nordland vil bli et viktig sentrum i det grønne skiftet, sier Solberg, som virkelig ser fram til å bli fylkesrådsleder i et fylke som ser opp og fram.

Hele fylkesrådet ble i dag valgt på nytt, men bare Solberg er helt fersk i sin rolle.

I tiltredelseserklæringen under fylkestinget på Sortland i dag presenterte han store planer og tanker om hvordan framtidas Nordland kommer til å se ut.

Han mener Nordland er klart til å ta steget opp som en ledende kraft i det grønne skiftet, og sammenligner det vi ser her i dag med de stegene Rogaland tok i forbindelse med at fylket ble sentrum for olje- og gassnæringen på 90-tallet. Der har utviklingen gått i en rasende fart.

– Ambisjonene er store, men de er samtidig veldig realistiske. De industritradisjonene vi har gjør at vi har kompetanse å bygge videre på.

Mye vær og vind og tilgang på vannkraft gjør også at vi kan øke den grønne kraftproduksjonen betydelig.

Samtidig er tilgangen på mineraler stor. Nordland er kort og godt et drømmefylke for dem som vil satse på grønn industriomstilling, konstaterer den sylferske fylkesrådslederen.

Nå starter arbeidet med å innføre en tiårsplan, som vil bli et stort vendepunkt, ikke bare for Nordland, men for hele Nord-Norge, mener Solberg.

– Befolkningsutvikling henger nøye sammen med samfunnsutvikling.

Når fylkesrådet i Nordland har satt ung inkludering og næringsutvikling høyt på agendaen, skal dette være en sentral del av vår 2030-strategi.

I denne planen vil det være sju stolper: forsvar og beredskap, grønn industriell omstilling, bærekraftig mat, kompetanse for vår tid, samferdsel for vår tid, ung inkludering og samfunnsutvikling.

Felles for alle disse er å ta hele Nordland i bruk, fra Helgeland i sør til Vesterålen og Ofoten i nord, konkluderer en svært optimistisk fylkesrådsleder.