Arbeidet startet med å lage en midlertidig bru i nedkant av veien, slik at trafikken kan passere fritt mens det bygges. Deretter ble den gamle brua revet, og nå er entreprenøren godt i gang med å støpe fundamentene til den nye brua.

Sålen til det første fundamentet er ferdigstøpt, og nå er elveleiet flyttet over, slik at man får en tørr byggegrop for det neste fundamentet. Den nye brua støpes i betong og får en felles bruplate for kjørevei, samt gang- og sykkelvei. Brua får en total lengde på 17 meter og en bredde på 13 meter.

Siden denne delen av fv. 820 ligger rett utenfor Sortland by er den mye trafikkert, både av kjøretøy og av myke trafikanter. Det er derfor viktig med god trafikkavvikling, og i hele anleggstiden går biltrafikken på en midlertidig bru i nedkant av den gamle brua.

Myke trafikanter benytter den gamle gang- og sykkelbrua på øversiden av veien. For å gi entreprenøren litt mer plass, er denne brua flyttet ca. 10 meter lenger opp.

Trafikken forbi anleggsstedet er lysregulert og fartsgrensen er 30 km/t, slik at skal du kjøre forbi her må du beregne litt ekstra kjøretid.

Den nye brua skal etter planen stå ferdig i løpet av oktober, forteller Statens vegvesen i en pressemelding.