Måtte ha kvinner inn i styret

Vesterålskraft har hatt et «ulovlig» styre, bestående av kun menn, i mer enn et halvt år. Nå er 3 kvinner valgt inn og dermed oppfyller selskapet igjen kravet i Allmennaksjeloven om minst 40% av begge kjønn.

VKstyrelederen

Ordfører i Øksnes, Karianne Bråthen, er fornøyd med å ha fått sin kandidat som ny styreleder i Vesterålskraft as. Jarle Ragnar Meløy får med seg 4 menn og 3 kvinner i styret.

Valget sist høst fikk et uheldig utslag lokalt ved at styret i Vesterålskraft ble endret flere ganger, slik at alle kvinnene ble byttet ut. Lov om Allmennaksjeselskap §6 sier klart at i et selskap der styret består av 6-8 medlemmer, skal hvert kjønn ha minst 3. Det betyr at Vesterålskraft har hatt et «ulovlig» styre i mange måneder og var helt nødt til å velge inn 3 kvinner nå ved generalforsamlingen 2.juni.

Styret i kraftselskapet består nå av leder Jarle R. Meløy og Hildegunn Arntzen fra Øksnes, Håkon Ulriksen (nestleder) og Sunniva Dahl fra Bø, samt Ingebjørg Glad Pedersen og Ronald Steen fra Sortland. Det er disse 3 kommunene som eier Vesterålskraft as og dermed er det den politiske ledelsen her som plukker ut sine styremedlemmer. Nå er det altså en kvinne og en mann fra alle eierkommunene. I tillegg kommer 2 styremedlemmer valgt av de ansatte, og dette er nå Trond Løkke og Daniel Isaksen. Dermed er det totalt 5 menn og 3 kvinner i styret, som altså tilsvarer lovens minstekrav på kjønnsbalanse.

Einar Mårstad ble flyttet ned fra sin faste styreplass til varalista og i dagens utgave av Bladet Vesterålen kritiserer både han selv og Høyres Silvia Ovik dette. Ovik mener det var feil å «kaste ut» Mårstad fra styret og at Arbeiderpartiet heller burde funnet en kvinnelig kandidat, enn å velge inn Ronald Steen. Begrunnelsen her er i første rekke kontinuitet (sammenheng) og kompetanse (kunnskap) i VK-styret. Ordfører Tove Mette Bjørkmo avviser dette og påpeker at Steen har både kompetanse og erfaring på området. Ronald Steen har blant annet sittet i flere år i styret til Telenor Norge as med ca 4.000 ansatte. Ingebjørg Glad Pedersen har også tidligere vært styremedlem i Vesterålskraft.

Viggo Johnsen fra Bø har vært styreleder i nesten 6 år og ble under generalforsamlingen takket for innsatsen. Bø er fortsatt sentrale i VK-styret ved at Håkon Ulriksen nå er nestleder. Når så flere i ledelsen bor i Hadsel, må man kunne si at Vesterålskraft lever opp til sitt navn med spredning av sentrale personer i regionen.

Kraft-konsernet hadde et aktivt år i fjor, men fikk ikke noe stort overskudd. Likevel kunne man nå vedta å betale ut 670.000 kr i utbytte til eierne. Med fordeling i forhold til aksjene blir det 234.000 kr på Bø og Sortland, mens Øksnes får 202.000 kr. Konsernet driver både med produksjon og salg av kraft, samt drift og vedlikehold av strømlinjene. Det som gav mest fortjeneste i fjor var likevel bredbånd, der man i samarbeid med Altibox legger og drifter fiberkabel i både Sortland, Øksnes og Bø.