Mangler mannskap

I sommer har mangel på mannskap gjort at en rekke avganger med fergene i nord har vært innstilt. Det har ikke blitt de helt store køene, men noe ventetid har det likevel vært.

«MF Melshorn» går mellom Bognes og Skarberget (foto: Statens vegvesen).

Statens vegvesen oppfordrer trafikantene som planlegger å reise mellom Bognes og Lødingen i helga til å ta høyde for at det kan bli ekstra ventetid.

Det samme gjelder mellom Drag og Kjøpsvik og på E6 over Tysfjorden.

– Vi beklager at ikke alle ruter har gått som normalt i sommer, og anbefaler alle som skal ut og reise via disse sambandene å ta høyde for at det kan bli ekstra ventetid.

Man bør sjekke om det er endringer i rutetidene, og eventuelt vurdere alternativer, sier fungerende avdelingsdirektør Dag Hole i Statens vegvesen.

Oppdatert trafikkinformasjon for alle ferjesamband er tilgjengelig på 175.no.

Det er imidlertid en utfordring at det er vanskelig å ha oversikt over kanselleringer fram i tid.

– Rederiet jobber i det lengste for å finne alternativer for den enkelte avgang, så noen ganger kommer informasjon om kansellering seint.

Men vi jobber sammen med rederiet for å skape best mulig forutsigbarhet for trafikantene, sier Dag Hole.

Ferjedirektøren understreker at det ikke har vært kapasitetsproblemer på ferjene i Nordland denne sommeren.

Det betyr at i praksis har alle kommet med første ferje.

– Det har imidlertid vært mange kanselleringer på enkelte samband.

Mens regulariteten normalt er på over 99 prosent, har den vært rundt 85 prosent mellom Bognes og Lødingen i sommer.

Årsaken er at rederiet har hatt problemer med å skaffe tilstrekkelig mannskap.

– På E6-sambandet mellom Bognes og Skarberget er avgangene så hyppige at det ikke har fått så store konsekvenser for trafikantene at enkelte avgangen har blitt kansellert.

Men på de lengre turene mellom Drag og Kjøpsvik og mellom Bognes og Lødingen er det lengre tid mellom avgangene, og det får særlig konsekvenser for lokalt reisende og for tungtransporten, sier Dag Hole.

Torghatten Nord melder at alle ferjer vil gå som planlagt fredag formiddag, med mindre det skulle skje noe uforutsett.

Det er fortsatt fare for kanselleringer på nattavgangene. «MF Barøy» som går Bognes – Lødingen hadde tekniske problemer torsdag, men er i drift igjen nå.