Kort liste hos NAV

Listen over arbeidssøkere hos NAV i Vesterålen er ganske kort, bortsatt fra i Øksnes. Til sammen er det «kun» 180 personer som står helt uten jobb i regionen nå i sommer.

For tiden er det 180 vesterålinger som søker NAV om ny jobb (arkivfoto).

Øksnes skiller seg fortsatt ut på negativ måte i NAV-statistikken. Her er 3,2% av arbeidsstyrken uten jobb og det er er i antall 71 personer.

Folketallet i Hadsel og Sortland er mer enn dobbelt så høyt, men likevel er det «kun» 54 ledige i Hadsel og 69 i Sortland.

Tallet for Sortland tilsvarer 1,3% av arbeidsstyrken, mens tallet for Hadsel tilsvarer 1,4%.

Andøy har 29 helt ledige (1,3%), mens Bø har 20 uten jobb nå (1,7%).

Øksnes har i flere måneder slitt med særlig høy ledighet og skiller seg ut fra nabokommunene i denne sammenheng.

I tillegg kommer 47 personer som er permitterte i Øksnes.

Ellers i Vesterålen er antall permitterte lavt, med null i Andøy, 4 i Hadsel, 10i Bø og 12 i  Sortland.

Antall permitterte har sunket raskt fra samfunnet åpnet etter korona-tiltakene.

Ved utgangen av juli er det 1.460 helt ledige arbeidssøkere i Nordland fylke.

Dette utgjør 1,2 prosent av arbeidsstyrken, som er lavest i landet.

– Det er normalt med en økning i antall helt ledige i sommermåneden juli, sier fungerende avdelingsdirektør ved NAV Nordland Rune Ringdal.

– I år har denne økningen vært svakere enn før pandemien, i tillegg har Nordland en svært lav ledighet gjennom sommeren.

NAV vil derfor fortsatt oppfordre arbeidsgivere til å tenke nytt i forbindelse med rekruttering.

Det finnes fortsatt personer utenfor arbeidsmarkedet i Nordland som med relativt enkle grep kan gjøre en innsats i arbeidslivet dersom de blir gitt en mulighet.

Antall delvis ledige arbeidssøkere og arbeidssøkere på tiltak er redusert fra juni til juli og det er nå totalt 2.549 registrerte arbeidssøkere i Nordland. Dette utgjør 2,1 prosent av arbeidsstyrken.

Antall permitterte arbeidssøkere er redusert med omtrent 139 fra juni til juli. Det er nå 253 permitterte arbeidssøkere i Nordland, en andel på 0,2 prosent av arbeidsstyrken.

Hele 12 av fylkets kommuner har under 1,0 prosent helt ledige av arbeidsstyrken. Lavest ledighet er det i Vevelstad og Grane kommune, mens Værøy har fylkets høyeste ledighet. I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 1,1 prosent, Rana 0,9 prosent, Narvik 1,1 prosent og Vefsn 0,6 prosent.