Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

Færre søkere til høyskole

I år er det 121.198 kvalifiserte søkere til høyere utdanning, mot 137.994 i fjor.

Antallet i år er på nivå med siste året før pandemien (2019).

I år har 105.216 søkere fått tilbud om studieplass, mot 110.119 i 2021.

Via Samordna opptak tilbyr nå universiteter og høyskoler 62.500 studieplasser. Dette er en økning på 643 studieplasser fra i fjor.

Av årets søkere har 64.744 fått tilbud på sitt førstevalg. 53,4 prosent av alle kvalifiserte søkere fikk i år tilbud om førstevalget sitt.

I fjor var det 20 prosent av kvalifiserte søkere som ikke fikk tilbud, i år er det vel 13 prosent.

Søkerne konkurrerer enten i førstegangsvitnemålskvoten eller i ordinær kvote.

I førstegangsvitnemålskvoten er det i år søkere som gikk ut av videregående de tre siste årene.

Dette er de såkalte «koronakullene», som har fått avlyst eksamen minst i ett år. Søkere i ordinær kvote konkurrerer altså ikke i samme kvote som «koronakullene» i år.

Det er fortsatt ledige studieplasser. Det har vært mulig å søke på ledige studieplasser siden onsdag 20. juli.

Kjønnsfordeling på studentene er 60,7 % kvinner, mens 39,3 % av tilbudene gikk til menn.