Ringvirkning av Forsvaret

I fjor fikk forsvarssektoren tildelt nærmere 69 milliarder kroner fra statsbudsjettet. Av dette skapes det positive økonomiske ringvirkninger i Norge for over 43 milliarder.

Store deler gikk tilbake til lokalsamfunn. Vestlandet er landsdelen som fikk den største økninga fra i fjor.

Viken, Oslo og Vestland er fylka der de økonomiske ringvirkningene til forsvarssektoren var størst i 2021.

Deretter følger Troms og Finnmark, Nordland og Møre og Romsdal.

– Forsvarssektoren er en stor statlig arbeidsplass, med mye ulik aktivitet rundt om i landet.

Dette bidrar til å skape sikkerhet for staten, befolkninga og samfunnet.

Det er bra at dette og gir positive ringvirkninger for økonomien i lokalsamfunna.

Dette betyr mye for de landsdelene Forsvaret er til stede i, seier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

For å verne og ivareta Norges trygging, interesser og verdier, blir det hvert år bevilget betydelige middel til forsvarssektoren.

Midlene blir brukt til et bredt spekter av formål, eksempelvis kjøp av moderne materiell, lønninger og vedlikehold.

Forsvarssektoren gir dermed ofte positive økonomiske ringvirkninger til stedene der virksomhetene er lokaliserte.

Forsvaret kjøper varer og tjenester lokalt, og det gjør også de tilsette.