Partnerskapet er et forpliktende samarbeid mellom alle aktører i verdikjeden og ble opprettet sommeren 2021.

Hensikten er å styrke samspillet, innsatsen og kompetansen for innovasjons-arbeid for norsk matkorn og planteproteiner til mat.

Graminor sin rolle i partnerskapet er å utvikle robuste kornsorter som egner seg til dyrking i Norge.

Vi bidrar også med å teste ut sorter av åkerbønner og erter som kan være aktuelle for dyrking og bruk i Norge.

Kunnskapsutviklingen innen utvikling av plantesorter, agronomi og prosessteknologi har de siste 10 årene bidratt til langt bedre verktøy for å øke bruken av norske råvarer.