Rekord i olje og gass

Petroleumsaktiviteten i Nord-Norge satt ny omsetningsrekord i 2021, i et år uten produksjon på Equinors LNG-anlegg på Melkøya.

Omsetningen økte med hele 60 milliarder kroner fra 2020. Aldri før har eksportverdien av olje og gass fra landsdelen vært høyere.

Slår prognosene for 2022 til, skal omsetningen nesten doble seg igjen.

Dette fremkommer i en pressemelding fra innovasjons- og analyseselskapet KPB.

Verdien økte sterkt til tross for at produksjonsvolumene falt med over 10 prosent fra 2020 til 2021.

Brannen hos Equinor sitt anlegg på Melkøya, september 2020, og påfølgende nedstengning av prosesseringsanlegget, forklarer volum-fallet.

Omsetningsveksten skyldes rekordhøye priser på olje og gass i kjølvannet av pandemien og løftes videre i 2022 av krigen i Ukraina.

– De siste ti årene har nivået på eksport av olje og gass fra landsdelen ligget mellom 40 og 60 millioner kroner i året.

2021-leveransene på 100 milliarder kroner er dermed en ny milepæl i nordnorsk petroleumshistorie, forteller Carl Erik Nyvold i KPB.

80 prosent av omsetningsverdien fra Nord-Norge var knyttet til leveranser av gass til Europa. Installasjonene Skarv og Aasta Hansteen er store bidragsytere.

De er knyttet til henholdsvis Kårstø og Nyhamna gjennom gassrørledninger, hvor gassen prosesseres før videre eksport.

For 2022 er det ventet eksport av olje og gass for nærmere 180 milliarder med prisforventningene som er lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett.

Skulle dette slå til vil landsdelen nå en ny milepæl: 1.000 milliarder kroner i samlet produksjonsverdi siden produksjonsstarten på Norne-feltet i 1997.

Etter Norne, har feltene Snøhvit, Skarv, Goliat og Aasta Hansteen kommet til. Aktiviteten vil løftes ytterligere når Johan Castberg og Wisting settes i drift.

Det høye anslaget for 2022 forklares med rekordhøye priser på olje og gass som følge av Ukraina-krigen.

Siden dollaren er sterk, blir prisen i kroner også veldig høy. Et annet viktig bidrag var at Equinor kunne gjenoppta produksjonen på Melkøya før sommeren.