Rekord for Bø-laksen

Oppdrettsbedriften Egil Kristoffersen & Sønner AS i Bø fikk et historisk godt resultat i fjor. Overskuddet på 835 millioner kommer mye fra salg av aksjer i et børsnotert oppdrettskonsern.

Eva Kristoffersen er daglig leder og hovedaksjonær (foto: VNY/Sjømatrådet/Marius Fiskum).

Oppdretteren i Jennskaret i Bø har også tidligere hatt gode år, men regnskapet for 2021 er nokså spesielt.

Etter å ha betalt 13,6 millioner i skatt, satt man igjen med 835,8 millioner kroner som årsresultat.

Driften med oppdrett av laks i Bø går greit, og her hadde man 57 millioner i overskudd, etter salg på 367 millioner kroner.

I fjor solgte imidlertid Egil Kristoffersen & sønner AS aksjer for 1,1 milliarder kroner.

Det var en aksjepost på ca 10% i børsnoterte NRS (Norway Royal Salmon).

Etter fratrekk av innskuddet her, gav dette salget en netto i kassa på vel 774 millioner kroner.

Ved årsskiftet hadde bedriften dermed en rimelig god kontantbeholdning, med innestående nær 1,2 milliarder i bank.

Egil Kristoffersen & Sønner AS har matfiskproduksjon og egen slakterivirksomhet ved Jennskaret i Bø i Vesterålen.

Selskapet har 6 konsesjoner for oppdrett av laks på til sammen 4.728 tonn maksimalt tillatt biomasse.

Dessuten har man smoltproduksjon i datterselskapet Nordland Akva AS lokalisert i Meløy.

Settefiskanlegget har tillatelse til å produsere 6 millioner smolt og benytte 1.500 tonn fôr i året.

I tillegg har bedriften eierpost i smoltanlegget Lødingen Fisk AS med 44 %.

Styret har ikke bestemt å ta ut utbytte i 2021. Selskapet har en egenkapitaldel på nær 85 prosent, av en totalbalanse på vel 1,9 milliarder.

Nye skatteregler skaper bekymring, da man frykter at disse skal ramme privateide oppdrettere særlig hardt.

Eva Kristoffersen eier 60% av aksjene, mens Anna Kristoffersen eier 40%.