5 millioner i fly

Antall passasjerer ved norske flyplasser gikk opp med 194 prosent i juni 2022 sammenlignet med juni 2021.

Sammenlignet med juni 2020 økte passasjertallet med 328 prosent. Antall passasjerer var 9 prosent lavere sammenlignet med juni 2019.

Samlet sett var det 3,3 millioner flere passasjerer om bord ved avgang og ankomst på norske lufthavner i juni 2022, sammenlignet med juni 2021.

Det viser tall fra statistikken Lufttransport.

I likhet med mai var økningen i antall passasjerer størst for utenlandsflygninger.

Antall passasjerer på flygninger til og fra utlandet var 2 millioner i juni 2022, en økning på 1 077 prosent sammenlignet med samme måned året før.

Samtidig var det 3 millioner passasjerer med innenlandske flygninger, en økning på 95 prosent.