Stabilt i varehandel

Omsetningsvolumet i detaljhandelen var uendret fra mai til juni 2022, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 0,9 prosent fra april til mai 2022.

Nye tall fra varehandelsindeksen viser ingen endring i det sesongjusterte omsetningsvolumet for detaljhandelen i juni.

Etter fire måneder på rad med nedgang økte dagligvarebutikkene det sesongjusterte omsetningsvolumet med 1,1 prosent i juni.

Økningen kommer på tross av uvanlig høy prisvekst for matvarer.

– Det er viktig å huske på at omsetningsvolumet for matbutikker fortsatt ligger litt lavere enn før pandemien, sier rådgiver Anders Falla Aas i SSB.

Tall fra konsumprisindeksen viser at matvareprisene økte med 2 prosent fra mai til juni og at de nå er 5,6 prosent høyere enn for ett år siden.

– De andre næringene hadde for det meste en stabil utvikling.

Svak nedgang i enkelte næringer veide opp for økningen i dagligvarehandelen og førte til uendret omsetningsvolum for detaljhandelen totalt, sier Anders Falla Aas.