Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

Sommer med ulykker

Hittil i sommer har 27 personer omkommet på norske veier. Det er ti flere enn i juni og juli samlet i fjor. Så langt i år er det til sammen 72 omkomne på norske veier, hvorav 9 i Nordland.

Ulykker blir gransket og årsaker kartlagt (foto: Statens vegvesen).

I juli omkom ti personer i trafikken, som er en mer enn i fjor. Samtlige var menn.

Dette viser Statens vegvesens foreløpige tall.

– Det har vært en tung og trist sommer. Dette handler om alt annet enn tall og statistikk.

For hver enkelt ulykke er en stor tragedie for de mange som rammes og blir berørt direkte og indirekte, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Sammen med sine folk følger Hovland utviklingen fra dag til dag. Mer enn en tredjedel av alle dødsulykkene i trafikken skjer vanligvis i de tre sommermånedene.

– Jeg frykter august-ulykkene som tidligere også har vært mange. I fjor mistet vi 13 i denne måneden alene, sier hun.

Etter årets sju første måneder har 72 omkommet i trafikken. Dette er en markant økning på 32 i forhold til fjoråret med 40 trafikkdrepte på samme tidspunkt.

Viken (13 omkomne), Rogaland (9), Nordland (9), Vestfold og Telemark (9), Troms og Finnmark (6) og Innlandet (6) er hardest rammet så langt i år, mens Møre og Romsdal (2) og Oslo (2) hatt færrest dødsulykker.

De som har omkommet, er eldre enn tidligere. Menn dominerer statistikken. 58 av 72 drepte i år var menn.

Det er foreløpig vanskelig å trekke ut noen klare grunner til årets oppgang, som kommer også i et år med trafikkvekst etter et par Covid-år. Vegvesenet rykker ut og dybdeanalyserer alle dødsulykker i trafikken.

Mest markant er likevel økningen i motorsykkelulykker. Så langt i 2022 har 17 omkommet på MC, mens tilsvarende tall på samme tidsrom i fjor var fem.

I hele 2021 omkom 15 på motorsykkel.

– Dette henger selvsagt sammen med at det er flere som kjører motorsykkel. Men likevel er tallet urovekkende høyt og utviklingen dramatisk.

En av fire omkomne i trafikken i år har kjørt MC. Vi gransker dette nøye og samarbeider godt med mc-miljøet, sier Hovland

De siste to årene har antall registrerte motorsykler økt med 15 prosent, mens økningen i folk som har tatt MC-førerrett vært på en prosent i samme periode.

Vegdirektøren kalte tidligere i sommer sammen de største aktørene innen trafikksikkerhet til en nasjonal dugnad mot trafikkulykkene.

Økt trafikk betyr økt risiko, og alle som ferdes på vegene har et felles ansvar for å bidra til trafikksikkerheten

– Den typiske sommerulykken er utforkjøring, ofte på grunn av for høy fart i forhold til fartsgrensene eller vegforholdene.

Her må trafikantene være med å ta sitt ansvar for at vi alle skal komme trygt frem og tilbake, sier vegdirektøren.