Lokal historie i blått

Hvorfor heter egentlig Sortland sort-land og hvorfor er byen blitt stadig mer blå? Svarene på disse spørsmålene får du i ei ny bok som nettopp er kommet i salg, der lokal historie står i fokus.

Kunstner Bjørn Elvenes blir portrettert i den nye boka om «Swartalandet som ble Blåbyen», der skribent og fotograf Ronny Jarl Jensen står som forfatter (fotomontasje Vny).

– Sortland har fått sitt navn på grunn av at vikingtidens innbyggere fanget mye trost og småfugler her, mener Ronny Jarl Jensen. – Det er flere teorier om hva som er opphavet til navnet Sortland, men i likhet med stedet Svortland i Bømlo på Vestlandet, så er det trolig den svarte lille fuglen som er opphavet, mener Jensen.

Dette er et av temaene i den nye boka «Swartalandet som ble Blåbyen». Forfatteren trekker her linjer tusen år bakover i tiden og forteller om den ganske ukjente gravhaugen som ble avdekket på Kjempenhøy i 1863. -Gravhaugen tilhørte trolig en mektig viking, ettersom han ble gravlagt med svært mye våpen omkring seg. Det er synd at Kjempenhøy ikke er blitt undersøkt nærmere og at Sortland Museum ikke har tatt tak i dette, sier Jensen.

Linjene i boka trekkes raskt fremover til nyere tid, med Blåby-prosjektet som tema. Her glir boka over i et portrett av kunstner Bjørn Elvenes, som regnes som Blåbyens far og pådriver for å realisere prosjektet.

-Det var på tide nå og oppsummere litt, sier kunstner Bjørn Elvenes. -Prosjektet har pågått i mer enn 20 år. Det har gått fremover, selv om vi fortsatt er langt unna målet, mener han. Elvenes forteller i boka at han flere ganger har vært nær ved å gi opp, men etter en pause og oppfordringer fra andre, har funnet kraft til å fortsette. -Målet er ikke nådd før de besøkende i byen kan se seg omkring og si at «her vil vi tilbake». Bybildet må være positivt og inspirerende, og nettopp det har vært målet med Blåby-prosjektet, forteller Elvenes.

Kunstneren har en allsidig karrière, der han både har vært fisker på tråler, skipper på egen lastebåt og billettør på lokale ferger. Han røper også noen ganske ramsalte opplevelser, der det egentlig er et lite under at han er kommet helskinnet igjennom. -Samspillet mellom et aktivt yrkesliv på mange arenaer og mine arbeider med kunst, har nok satt preg på mye av det jeg maler. Jeg setter stor pris på naturen i Vesterålen, der ville og dramatiske fjell alltid har fascinert meg, sier Elvenes.

Boka er nå til salgs gjennom lokale bokhandlere. Både hos Notabene i Skisbgården og ved Norli i Sortland storsenter kan boka kjøpes over disk. Bjørn Elvenes selger også bøker direkte. For de som ikke bor på Sortland kan man bestille bøker hos Galleri Oyoy.

Boka er på ca 150 sider og inneholder mange bilder. Noen er tatt av Ronny Jarl Jensen selv, mens andre er historiske bilder fra Widerøes flyfotoarkiv som er overlatt til Nasjonalbiblioteket. Noen bilder viser også glimt av kunsten til Bjørn Elvenes.

Vesterålnytt opplyser her at denne artikkelen er skrevet av Ronny Jarl Jensen, som også står bak utgivelsen av boka.