Bygget før søknad

Kvitbrygga i Nyksund holdt på å ramle sammen og det hastet med tiltak. Nå er mye ferdig, bortsett fra godkjenning av byggesaken. Fylket er ikke glad for situasjonen og vil avvise hele saken.

Kvitbrygga er ikke lenger hvit, men fremstår nå i fornyet utgave. Fylket er skeptisk til de store vinduene som er satt inn, uten at dette er godkjent, og veranda vil man heller ikke ha.

Etter renoveringen av Kvitbrygga skal den inneholde møterom i første etasje, mens det blir 9 beboelsesrom i etasjene over, pluss et prosjektrom. Bygga eies av kunstneren Mei Szetu. Hun bor i Bergen, men har sterke bånd til Nyksund. Det har vært et stort økonomisk løft å få gjennomført det vedlikeholdet man nå har tatt.

På denne bakgrunn fikk Szetu en god nyhet mandag, når Kulturnæringsstiftelsen til Sparebank 1 Nord-Norge opplyser at de har bevilget 150.000 kroner til «Nyksund kooperativet». -Konseptet jeg ønsker å etablere i Nyksund er å skape en arena for kunstnerisk utveksling, der både fastboende og tilreisende kunstnere kan få utfolde seg, forteller Szetu til nettavisen VOL. Hun innrømmer at pengene kommer godt med for å ferdigstille det allerede påbegynte arbeidet med den gamle brygga.

Prosjektet med å oppgradere Kvitbrygga har pågått i flere måneder. Den formelle søknaden om tillatelse til byggearbeider ble sendt inn i sommer av Per Strand Øksnes as, som også driver Byggmakker-butikken på Myre. Huseieren har imidlertid vært utålmodig og hadde allerede da satt i gang med vedlikeholdet. Byggesaken er fortsatt ikke klarert verken av kommunen eller Nordland fylke, selv om mye av jobben nå er gjort.

Brygga regnes som verneverdig og da skal fylket behandle saken. -Nordland fylkeskommune registrerer at tiltaket langt på vei er gjennomført før vi har fått saken til uttalelse. Det synes vi er beklagelig. Fylkeskommunen kan ikke anbefale at foreliggende søknad imøtekommes, skriver Egil Murud i et brev til Øksnes kommune. Han ber om at saken får en ny full gjennomgang.

Likevel er det ikke bare kritikk fra fylket. -Eksisterende bygning var i svært dårlig forfatning, både når det gjelder fundamenter, ytterkledning, taktekking og stålkonstruksjoner. Skulle bygningen berges, måtte det gjennomføres omfattende tiltak. Fylkeskommunen har tidligere stilt seg positiv til det, skriver Murud.

-Vi stiller spørsmål ved det høye antallet vinduer og størrelsen på flere av dem. Tegningene som følger saken er ikke i samsvar med bygningens utseende mars 2017. I det oversendte materialet er det inntegnet et større antall meget store vinduer i både 1. 2. og 3. etasje; i tillegg til de vinduene som det er tatt utsparinger for i eksisterende bygning. Disse mener vi ikke bør tillates, skriver Murud i en kommentar.

Han mener bygget nå vil være med på å privatisere området ytterligere, der det tidligere var normalt å kunne ferdes langs kaia. Eiendommen omfattes av en tidligere vedtatt plan som regulerer området for bevaring. -Kaianleggene generelt skal ut fra gammel tradisjon også fungere som sammenhengende kaipromenade for allmennheten, påpeker spesialrådgiver hos Nordland fylke, Egil Murud.

Om saken nå finner sin løsning ved at det likevel blir gitt klarsignal for ombygging og oppgradering, er et åpent spørsmål. Fra Nordland fylke mener man at flere av de nye vinduene må skiftes ut, slik at de samsvarer mer med den gamle stilen. At det er lagt opp til en balkong i fronten, som vil stikke ut over kaikanten, faller ikke i smak. -Det er etter vår oppfatning totalt uakseptabelt, påpeker Murud.

Normalt er de lokale bygningsmyndighetene i Øksnes mer velvillig stemt for tiltak i Nyksund. Nylig godkjente man byggesøknaden om et funkishus på «bakeritomta», til tross for at Nordland fylke mente dette ikke passet inn. Så spørs det om Mei Szetu får like velvillig behandling, eller om hun må justere noe av det byggearbeidet som allerede er gjort.