Ligger foran skjema

Anleggsarbeidet på Andfjord Salmons landbaserte oppdrettsanlegg på Andøya ligger foran tidsskjema. Det betyr at risikoen for gjennomføring av utbyggingsprosjektet er betydelig redusert.

Første rad av basseng er straks ferdig utsprengt (foto: Andfjord).

I første byggetrinn på Kvalnes har Andfjord Salmon som mål å øke kapasitet i produksjonen til 8.000 tonn sløyd laks fra år 2025.

Videre har selskapet en målsetting om å nå en produksjonskapasitet på 40.000 tonn på Kvalnes gjennom gradvise volumøkninger mellom 2025 og 2030.

Utgraving av bassenggropene til første byggetrinn har nå nådd 60 prosent ferdigstillelse.

Den første av de to planlagte radene med bassenger, hvor hver rad skal inneholde seks bassenger, er allerede utgravd.

Gravemaskinene og hjullasterne har nå påbegynt utgravingen av den andre, tilstøtende raden med bassenger.

– Vi er svært fornøyde med fremdriften, som ligger foran skjema.

Det gir oss økt fleksibilitet for videre utbygging og reduserer gjennomføringsrisiko for prosjektet som helhet, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon.

I tråd med selskapets bærekraftsprofil har Andfjord Salmon lagt opp til massebalanse for det pågående byggetrinnet.

Det betyr at gravemasser fra bassenggroper og tunneler brukes til utfylling av det nye havneområdet på Kvalnes.

Opptil 300 lastebillass med gravemasser fraktes daglig fra bassenggropene til havneområdet.

Massene anvendes til å utvikle kaianlegg og molo.

At prosjektet har massebalanse betyr at utbyggingen kan gjennomføres både rimeligere og med lavere CO2-utslipp.

Fremdriften på arbeidet med å utvikle havneområdet og vannveier går som planlagt.