Kutter ned på Sortland

Eventyret om tranpillene «Fri flyt» fra Sortland kan få en brå slutt ved at selskapet Vesterålens Naturprodukter AS legges ned og 25 ansatte blir sagt opp. Eierselskapet Pfizer vurderer dette nå.

Tran i pilleform har vært en stor suksess, særlig for Vesterålens Naturprodukter As, men nå spøker det for jobbene på Sortland (arkivfoto).

Mandag skal de ansatte ved Vesterålens naturprodukter As ha fått orientering om prosessen som pågår. Resultatet av vurderingene kan bli at selskapet legges ned og at de 25 ansatte blir uten jobb. Beslutningen er ikke tatt, men dette er et mulig utfall.

Dette skriver Bladet Vesterålen og får bekreftelse fra daglig leder Joar Chrislock. -Dette kan få store konsekvenser for våre arbeidsplasser i VNP på Sortland, men jeg understreker at ingen endelige beslutninger er tatt, sier han til avisen.

Hva som egentlig er årsaken til denne dramatiske vendingen er ennå ikke kjent. VNP har i alle år gått godt og hatt fine resultater, selv om salget av tranpiller har sunket en del og marginene er blitt mindre.

Økonomisjef i Pfizer Norge, Sven Torgersen, har sittet i styret for VNP på Sortland, men for fem dager siden sendte han melding til Brønnøysund-registeret at han har fratrådt. Styret består nå av bare Joar Jarstein Chrislock og danske Michael Remy Jensen.

Vesterålnytt har forsøkt å få svar fra sentrale personer i saken, men ikke lykkes med dette. Regnskapene er imidlertid offentlige og her er det flere spørsmål som man nok vil stille på Sortland i dagene fremover.

Den 1. januar 2016 hadde Vesterålens Naturprodukter As hele 93,8 millioner på konto i banken. Ett år senere var det kun 2 millioner på konto, ifølge det offentlige regnskapet. Samtidig økte «konsernfordringer» fra vel en million til over 73 millioner.

Den 25. september i år valgte Pfizer Norge å vedta en utbetaling til sin eier, Pfizer i Luxemburg, på 95 millioner kroner. Dette benevnes som «nedsettelse av aksjekapital». Sven Torgersen er styreleder for Pfizer Norge As.

Vesterålens Naturprodukter AS hadde i fjor et salg på ca 70 millioner og driftoverskudd på 4,8 millioner. Det ble imidlertid også gjort en nedskriving av aksjeverdier på 24,8 millioner, og dermed endte selskapet med et minus på bunnlinjen med 20 millioner.

Pfizer Norge As selger legemidler og helsekost for ca 500 millioner årlig i Norge.

– Dette er ikke en prosess vi går inn i med lett hjerte. Her på Sortland er vi totalt 25 ansatte som kan bli berørt. Heldigvis har norske arbeidstagere et godt regelverk som sikrer at deres interesser blir tatt hensyn til i slike prosesser. Vi vil bidra til at ansatte som eventuelt mister jobben skal få best mulig hjelp til å komme i ny jobb, sier Joar Chrislock i en kommentar til Bladet Vesterålen.