Kronprinsen kommer

Når Andøya Space skal ta i bruk sin nye rakettbase ved Nordmela den 2. november, vil HKH kronprins Haakon stå for den offisielle åpningen. Flere hundre gjester er ventet.

HKH kronprins Haakon vil åpne basen (foto: Andøya Space/Jørgen Gomnæs).

Norwegian vil sette opp et ekstra fly fra Oslo til Andenes på åpningsdagen, da mange fra hovedstaden trolig vil overvære arrangementet.

På gjestelista står det et par hundre navn, og blant disse finner man altså også selveste kronprinsen.

Den nye basen ligger på vestsiden av Andøya, ikke langt fra stedet Nordmela.

Her skal større raketter skytes opp med sin digitale nyttelast, som et alternativ til Oksebåsen-basen.

Fra den spede begynnelse i 1962 har Andøya Space vokst til å inkludere testing av nye teknologier, utdanning og droner, og nå oppskytning av satellitter.

Den nye romhavnen på Andøya i Vesterålen skal løfte bæreraketter med små satellitter ut i bane rundt jorden.

Romhavnen vil i fremtiden blant annet være et viktig oppskytningssted for mange jordobservasjons- og havovervåkingssatellitter.

Dette vil markere et skille i Norges muligheter til å bidra til blant annet miljøkampen.

Satsningen på romhavnen handler også om å skape nye muligheter både for Norge i dag, men kanskje aller mest for neste generasjon.

Slik vil det trolig se ut nå første rakett skytes opp (fotoill.: Andøya Space).

Romhavnen regnes for å være en av de første i Europa som faktisk foretar en oppskytning av satellitter.

Åpningen vil derfor markere en ny og spennende tid for Norge som en internasjonal romnasjon.

Med Kronprinsen til stede skal den offisielle åpningen markeres med en fest for folket, innovasjon og romfartsentusiaster, og med særlig søkelys på barn og unge.

Andøya Space AS er eid 90 prosent av staten ved Nærings- og fiskeri­departementet og 10 prosent av Kongsberg Defence & Aerospace.

Det finnes nå rundt 8 000 aktive satellitter i bane rundt jorden, fra over 100 land.

Tilgang på verdensrommet er noe alle land både ønsker seg og trenger.

Satellitter gir oss blant annet kommunikasjon, navigasjon og værmeldinger.

Prislappen på den nye rakettbasen er tidligere anslått til 360 millioner kroner, men sluttsummen er ikke klar.

Antall arbeidsplasser i tilknytning til romsatsingen er antydet til ca 150 personer.

Andøya Spaceport vil være «flyplassen» der flere selskap kan sende opp sine raketter.

Det er blant annet tegnet en lang­tidskontrakt er med tyske Isar Aerospace, som skal sende opp første rakett allerede i høst.