Krig om torsken

EU vil ha større kvoter i torskefisket ved Svalbard. Norge nekter og truer med å arrestere EU-trålere som måtte prøve seg. Det betyr at Kystvakten kan bli satt på nye prøver fremover.

Kystvakten vil bli sentrale dersom det blir «torskekrig» omkring Svalbard (foto: Forsvaret).

Konflikten mellom Norge og EU oppstod etter «Brexit», da Storbritannia fikk ut av unionen. Norge gav da England en egen kvote i torskefisket ved Svalbard på 5.500 tonn.

Denne kvoten ble trukket ifra EUs kvote, som dermed satt igjen med knapt 18.000 tonn for de andre medlemslandene i Europa.

Reaksjonen fra EU ble etter dette meget skarp og i januar svarte unionen med å tildele seg selv 28.400 tonn av torsken i Svalbardsonen.

Dette fremgår av dokumenter som NTB har fått tilgang til fra EU, og som er gjengitt i en en rekke norske medier onsdag.

Norge og Russland har i mange år samarbeidet om torskefisket, og det er i praksis Norge som har kontrollert fisket med tildeling av kvoter til andre land.

– Vi har gjort det klart overfor EU at ethvert fiske utover Norges kvotetildelinger vil være et ulovlig fiske.

Det vil bli håndhevet av kystvakten på alminnelig måte, sier statssekretær Audun Halvorsen (H) i Utenriksdepartementet til NTB.

EU går på sin side hardt ut mot Norges opptreden i fiskevernsonen ved Svalbard.

EU stempler Norges tilnærming som «systematisk og tilsiktet diskriminerende mot fartøyer som fører flagget til EUs medlemsland» og varsler at EU «står klar til å treffe alle nødvendige mottiltak» mot Norge for å sikre EUs interesser.

EU mener Norges syn er i strid med artikkel 2 i Svalbardtraktaten. Der står det at partene har lik rett til fiske i farvannene utenfor Svalbard.

Halvparten av de 46 landene som har undertegnet traktaten er medlemmer i EU.

Man mener Norge tildeler kvote på fullstendig vilkårlig grunnlag, og påpeker at det slett ikke er noen enighet om dette.

– Det er uheldig at EU setter havretten til side, slik de har gjort i denne saken, uttaler Halvorsen til NTB.

Saken er altså blitt ganske tilspisset og det kan derfor brygge opp til krig om torsken ved Svalbard, der Kystvakta må gripe inn mot EU-trålere.