Advokat vil ha betalt

Vedtaket om «Lapphaugen» i Sortland kommunestyre ble underkjent. Derfor mener advokaten til Sortland Camping at kommunen må dekke hans krav på 250.000 kroner.

Advokat Olav Johansen mener det er Sortland kommune som skal betale hans honorar på 257.000 kroner (foto: SVW.no).

Sortland Camping & Motell har etter forvaltningsloven krav på å få dekket kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket om regulering av «Vestmarka næringsområde sør».

Dette skriver advokatfirma Simonsen Vogt Wiig AS i et brev til statsforvalteren i Trøndelag (fylkesmannen), som nå er videresendt til Sortland kommune.

Vedlagt brevet følger en faktura på 257.000 kroner, som gjelder juridisk bistand i forbindelse med reguleringsplanen «Vestmarka sør» som ble behandlet i fjor.

Vedtaket til Sortlands politikere ble senere underkjent av statsforvalteren (fylkesmannen) på grunn av feil og mangler i saksforberedelsene.

Dette skjedde etter at Sortland Camping anket inn vedtaket til statsforvalteren, som så underkjente vedtaket fra kommunen.

Sortland formannskap vedtok den 30. januar 2020 forslag til reguleringsplan som ble sendt ut på høring.

Reguleringsplanen medførte at campingplassen i realiteten ikke ville kunne opprettholde sin drift jf. det som allerede er fremholdt i klagen, og var derfor svært inngripende.

Alminnelig forvaltningsrett tilsier at vedtak av denne typen betyr at en part skal få dekket sine sakskostnader, skriver advokatfirmaet.

Videre var det nødvendig å allerede på dette tidspunkt orientere kommunen om manglende konsekvensutredning.

Utgifter til juridisk bistand fra og med 30. januar 2020 kreves derfor dekket.

Saken om regulering av Lapphaugen og Vestmarka næringsområde sør, skal nå opp til ny behandling.

Kronstein-gruppen har dekket de fleste kostnader for reguleringen så langt, men i denne runde er Sortland kommune som nok må betale regningen for advokatene.

Det er altså det underkjente vedtaket fra Sortland politikere, som nå utløser kravet om å betale advokatenes regning.