Ikke tog 17. mai

Pandemien vil prege feiringen av Norges nasjonaldag også i år. Markeringer av 17. mai må gjennomføres innenfor gjeldende nasjonale og eventuelt regionale og lokale regler og anbefalinger.

Hvis det er risiko for at 17. mai-tog eller andre arrangement fører til folkeansamlinger eller tiltrekker seg personer fra ulike kommuner, bør de avlyses.

På bakgrunn av vurderinger og innspill fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, kommer ikke regjeringen med egne regler for gjennomføring av nasjonaldagen.

Et av høydepunktene i fjorårets feiring var da hele Norge samlet seg i en gigantisk allsang av «Ja, vi elsker». Også i år vil regjeringen oppfordre hele Norge til å bli med når nasjonalsangen skal synges samtidig. Det skjer rett etter saluttene fra festningsverkene klokka 12.

Fra leiligheter, fjelltopper, balkonger, hus og hager håper jeg at folk reiser seg og synger med den stemmen de har.

Jeg vet at den felles nasjonalsangen ble en god og sterk opplevelse for mange i fjor, og jeg tror at vi denne våren trenger følelsen av felleskap og samhørighet enda mer, sier kulturminister Abid Raja.

All planlegging og gjennomføring av 17.mai-feiringen skjer lokalt, og arbeidet er godt i gang mange steder.

Det er den enkelte kommune, i samråd med 17. mai-komiteen og kommuneoverlegen, som må ta stilling til hvordan feiringen skal skje, basert på gjeldende råd og regler.