5 knop maksfart

Ny forskrift om fartsgrenser på sjøen trer i kraft 15. mai 2021. Det vil blant annet være maksimalt 5 knop 50 meter fra folk som bader eller bademerkebøyer.

Det er et generelt krav i den nye forskriften om at fører av alle typer fartøy skal være aktsomme og avpasse farten etter forholdene.

I tillegg er det regler ved badeplasser. Fartøy skal ikke ha høyere fart enn 5 knop 50 meter fra steder hvor folk bader eller fra bademerkebøyer.

Det er også forbudt å ankre opp eller ferdes med motor- og seildrevne fartøy på offentlige badeplasser.

Dette er i hovedsak videreføring av gjeldende regler. En ny straffebestemmelse klargjør at fartsovertredelser kan sanksjoneres med forenklet forelegg.

Det er kommunene som fastsetter fartsgrenser for fritidsfartøy.

Dagens lokale fartsgrenser fortsetter å gjelde frem til 1. januar 2022. Det betyr at både førere av fritidsfartøy og av næringsfartøy må forholde seg til lokale, kommunale forskrifter ut året.

Fra årsskiftet vil kommunene bare kunne gi fartsregler for fritidsfartøy, mens eventuelle fartsgrenser for næringsfartøy vil gis av Kystverket.