Kraftlån fra oppdrett

Aksjekjøpet i Vesterålskraft som nå er stadfestet, er finansiert ved et lån på 135 millioner kroner fra Eidsfjord Sjøfarm AS, som er en del av Holmøy Maritime. Dette må refinansieres før årsskiftet.

Aksjer i Vesterålskraft er kjøpt med lånte penger (ill.foto VNY).

Selskapet Vesterålen Energi AS er heleid av Sortland kommune, med kun 30.000 kroner i aksjekapital.

Det er dette firmaet som nå har vunnet over Lofotkraft og beholder eiendomsretten til 188 aksjer i Vesterålskraft.

Aksjene kostet 133 millioner, da disse ble betalt til selgeren, som var Bø kommune.

For å kunne betale stilte Holmøy-konsernet velvillig opp med et lån på 135 millioner kroner til 3,5% rente.

Vesterålen Energi AS har dessuten lån 4 millioner fra sin eier, Sortland kommune.

Hos Holmøy er det datterselskapet Eidsfjord Sjøfarm AS som har betalt ut lånet, fra sin ganske velfylte kasse.

Avtalen er imidlertid at lånet på 135 millioner skal innfris innen 31.12.2023.

Innen den tid må altså Sortlands ordfører og økonomisjef komme opp med en alternativ långiver, eller be om forlengelse.

Holmøy har sikret seg pant i aksjene, og om pengene ikke kommer på bordet, kan man teoretisk kreve salg av aksjene.

Det har vært stort hemmelighold omkring denne avtalen mellom Holmøy og Sortland kommune.

Alle dokument om dette i kommunale arkiv har vært unntatt offentlighet, av forretningsmessige hensyn.

Vesterålnytt kan imidlertid nå beskrive mye, men ikke forklare hvorfor ordfører unnlot å bruke en vanlig bank.

Ordfører Karl Erling Nordlund er spurt om dette, men har ikke villet svare.

Regelverket for kommunale låneopptak er imidlertid strengt regulert og dette kan være en mulig forklaring.

I alle fall har selveste Høyesterett nå slått fast at Vesterålen Energi AS er rettmessig eier av de 188 aksjene.

Når dette er et heleid datterselskap av Sortland kommune, så kan altså ordfører stemme for både disse og de 350 andre aksjene man har.