Kontroll på pengene

Både Hadsel og Sortland kommune kom brukbart ut av 2022 økonomisk sett. Det er svært gledelig, da kommunen er en viktig arbeidsplass lokalt. Sortland har 1.077 ansatte.

Kommunedirektør Rita Johnsen er glad for overskuddet (foto: Sortland kommune).

Et lite overskudd i kommunekassen til Hadsel og Sortland kom av noe ekstra skattepenger, mer fra havbruksfondet og statlig støtte etter koronaen.

Hadsel kan notere seg for 25 millioner i pluss, mens det ble 10 millioner i Sortland.

Særlig innen helsevesenet er det en del deltidsjobber, og dermed blir det «kun» 858 årsverk i Sortland, fordelt på 1.077 stillinger.

Kommunen hadde nær 1,2 milliard kroner i samlet inntekt i fjor, og av dette gikk 62% ut igjen som lønn til de ansatte.

Helse, skole og tekniske tjenester krever mange hender i arbeid, og dette er også svært viktige deler av «samfunnsmaskinen».

Innkjøp av varer og tjenester tok 30% av budsjettet i fjor, og dermed er altså 92% nærmest å regne som «faste utgifter».

Inntektene kommer i hovedsak fra skatt, rammetilskudd og overføringer fra staten.

Sortlands kommunedirektør ventet egentlig et lite minus i 2022, men det snudde altså til et lite pluss.

Noe av årsaken er nevnt, men i tillegg kommer penger som følger med bosatte flyktninger.

Sortland tok imot over 200 flyktninger i fjor og hver person løser ut et betydelig tilskudd fra staten.

På kort sikt tjener faktisk kommunen på å bosette flyktninger.

Driftsutgifter er en ting, mens investeringer i bygg og anlegg er noe annet.

Kommunene sitter på mye eiendom, men det er stadig behov for mer.

Sortland er nå i startgropa med nytt sykehjem og her vil prislappen ende på omkring 400 millioner kroner.

Ny barneskole, ny idrettshall og nytt basseng er andre tiltak på ønskelista.

Med en langsiktig gjeld på 1.042 millioner allerede, så er imidlertid økte renter som en mørk sky over rådhuset.

Renter og avdrag må betales. Disse pengene må også hentes i kommunekassen, der lønn og varekjøp er hovedutgifter.

Hvor mange nybygg kan tillate seg, må derfor sees i sammenheng med alle inntekter og utgifter.

Utviklingen i befolkningen gjør også at det blir stadig flere eldre, og færre barn og yrkesaktive.

– Det betyr at det fortsatt er behov for moderasjon med hensyn til nye tiltak, samt omstilling av eksisterende drift, påpeker kommunedirektør Rita Johnsen.