Nytt navn på nett

Andøy Energi og Trollfjord Nett er nå gått i Nordkraft og det nye nettselskapet er døpt til Noranett. Dette blir selskapet som får ansvar for å levere strøm til 52.000 kunder i 10 kommuner.

Ansatte i Trollfjord nett blir en del av Noranett (foto: Nordkraft).

Etter fusjonen mellom de tre konsernene Nordkraft, Trollfjord og Andøy Energi, er de tre nettselskapene samlet i det nye Nordkraft-konsernet.

Nå blir de til Noranett, med felles navn og logo i hele regionen.

For 100 år siden var nettselskapenes viktigste oppgave «lys i husan». Det har skjedd mye siden den tid.

– Lys i husene har blitt en selvfølge for kundene selv om våre ansatte jobber for det 24-7.

Med elektrifisering og det grønne skiftet som en like naturlig del av hverdagen, rettes fokuset også mot ei lys fremtid når nytt navn nå lanseres.

Det sier Eirik Frantzen, administrerende direktør i Nordkraft-konsernet, i en pressemelding.

Nora betyr lys, og profilen til Noranett er inspirert av hvordan hvitt lys brytes til et fargespekter i møte med et prisme.

Prismet symboliserer blant annet mulighetene som ligger i energien som Noranett leverer, og symbolet er satt opp i ulike varianter som vil variere som avsender.

– Logoen henger tett sammen med en helhetlig visuell identitet som vil bli lansert etter hvert.

Da vil også fargene komme mer til sin rett, sier Vigdis Bogholm, kommunikasjonssjef i Nordkraft-konsernet.

Ansatte i Andøy energi blir også en del av Noranett (foto: Nordkraft).

– Nettkundene vil først merke navnebyttet digitalt. Etter hvert vil det vises også på biler, folk og bygg.

Både i Risøyhamn og Stokmarknes vil også Nordkraft-logoen komme opp på administrasjonsbyggene.

Utskiftingen tas samtidig med nettselskapene sine nye skilt, sier hun.

Hver eneste dag, døgnet rundt og i all slags vær, sørger Noranett sine ansatte for at nettet til enhver tid forsyner 52.000 kunder i hele regionen med stabil strøm.

– At konsernet etter fusjonen er større, med tre nettselskaper i en større region.

Det betyr at vi kan gjøre mer selv – med gode prosjekter, digitalisering og teknisk mer avanserte løsninger.

I tillegg har vi økt kapasiteten og kan jobbe på tvers i regionen når det er nødvendig. Dette styrker også beredskapen og dermed forsyningssikkerheten, sier Frantzen.

På grunn av blant annet ulike tariffer, er nettselskapene fortsatt adskilt som juridiske enheter med hvert sitt forsyningsområde.

Men for å gjøre det enklere for våre kunder, og for å lage en felles identitet for våre ansatte, skal de tre selskapene nå samles med felles navn og logo.

Samlet er Noranett er den 13. største nettvirksomheten i Norge.