Får ikke flytte inn

På en høyde over Sortland by står 14 helt nye leiligheter klare til innflytting, men ingen får ta dem i bruk. Kommunen og utbygger er uenige om saksgangen og brukstillatelse mangler.

Nyblokka i Steinbruddet Panorama står klar til bruk med 14 leiligheter.

Av de 14 leilighetene i Steinbruddet Panorama er 12 allerede solgt. Disse var klare til innflytting for en måned siden.

Det mangler imidlertid en kommunal godkjenning, som kalles «midlertidig brukstillatelse».

Flere kjøpere har solgt sine gamle boliger og står nå husløse.

Noen har vært nødt til å leie seg midlertidig bosted på det private leiemarkedet i Sortland.

Utbyggerne har sendt inn en rekke søknader over flere måneder, men disse er ikke blitt behandlet ferdig av kommunen.

Nå har man tatt advokat og sendt inn alle dokument en gang til, i håp om en løsning.

– Kommunen kan ikke gi midlertidig brukstillatelse til et bygg som er ført opp uten godkjent igangsettingstillatelse, sier kommunalsjef på teknisk, Terje Kili.

Han mener utbyggerne bør vurdere å skifte rådgiver.

– Vi er i tvil om ansvarlig søker har den nødvendige kompetanse til å kunne sluttføre prosjektet på en god måte, skriver Kili til utbyggeren.

Det er firmaet Klausengruppen AS han sikter til, som er ansvarlig søker på vegne av Steinbruddet Invest AS.

Klausengruppen AS drives av Gunnar Klausen, som har lang fartstid som rådgiver og konsulent for en rekke byggeprosjekt i Vesterålen.

Slik skal Steinbruddet Panorama blir når prosjektet er ferdig (foto: Klausengruppen).

Firmaet ledet blant annet arbeidet med Frydenlund-blokka, som ble satt opp like ved Sortland storsenter.

Første søknad om rammetillatelse til Steinbruddet ble sendt inn 20. desember 2019.

Senere er det kommet en rekke endringer og nye søknader, etter tilbakemeldinger fra kommunen.

– Søker har valgt, på egen risiko, å føre opp bygget uten at de formelle vedtakene er på plass, påpeker teknisk sjef Terje Kili.

Utbyggerne hevder på sin side at kommunen ikke har behandlet søknadene deres skikkelig.

Flere søknader står ubesvart etter måneder, til tross for purringer.

Nå viser det seg at prosjektet faktisk mangler formell «igangsettings-tillatelse», da den ble lagt til side i påvente av en dispensasjon.

Teknisk sjef ber nå utbyggerne sende nye og oppdaterte søknader innen 1. mars, slik at man kan behandle saken på nytt.

Da kan formannskapet også ta stilling til et par dispensasjoner i møtet den 16. mars.

Dersom denne tidsplanen holder og saksbehandler er fornøyd, kan beboerne kanskje flytte inn i sine nye leiligheter i slutten av mars.