Glad for 40-sone

At det nå formelt blir vedtatt en 40-sone i Vesterålsgata, gleder flere lokalt som har frontet den saken. En av dem er Willy Vestå (SP), som mener dette er viktig for trafikksikkerheten.

Willy Vestå (SP) ønsker 40-sone velkommen (foto innsendt).

Onsdag bad Nordland fylke om at Statens vegvesen innfører 40-sone i deler av Vesterålsgata på Sortland.

– Vi ser dette som en god start, sier kommunestyremedlem Willy Vestå (Sp) i en kommentar til at fylkesråd Monika Sande tar initiativ til 800 meter lang 40-sone.

Forslaget fra Sortland var en ganske mye lengre sone, men det kommer altså ikke nå.

– Dette er et langt skritt framover og en viktig prinsipiell seier for trafikksikkerheta.

Det smeller til stadighet også utenfor det som nå blir 40-sone.

Det er meget komplekse og tett beliggende krysningspunkt, samt avkjørsler og gårdsplasser kloss inntil fylkesveien.

Noen av de verste ulykkene – også dødsulykker – har funnet sted utenfor den strekninga som nå får 40 km/t.

Men vi gleder oss uansett over den halve seieren, understreker Vestå.

– Vi er kommet så langt takket være at mange gode krefter har stått sammen, både i Sortland kommunestyre og på Nordland fylkesting.

Stor takk til alle som har bidratt!

Dette er et langt skritt framover, en viktig prinsipiell seier for trafikksikkerheta, sier Willy Vestå.