Kontrakt på nybygg

Nordlaks har nå bestilt sin første havfarm og en ny brønnbåt for frakt av fisk til slakteriet på Børøya. Begge prosjektene er banebrytende på sitt område og av svært store dimensjoner.

Nordlaks er store inn oppdrett, og derfor bestiller man nå er stor brønnbåt og et enda større fartøy som «havfarmen» (fotomontasje/foto NSK Ship Design).

Havfarm-kontrakten er signert! Nordlaks sine fremtidsvisjoner for norsk havbruksnæring rykker nærmere, da selskapet mandag inngikk avtale med det kinesiske verftet CIMC Raffles om bygging av den første «havfarmen». Planen er utsett av fisk i den stasjonære havfarmen våren 2020.

Nordlaks bygger også verdens første brønnbåt med LNG-fremdrift og batteripakke. Man tar i bruk ny teknologi når selskapet nå bestiller sin andre brønnbåt, noe som vil redusere CO2-utslipp med 30 % og NOx med 90 %. Brønnbåten utvikles av NSK Ship Design i Harstad og forventes levert i februar 2020.

Havfarmen, som er designet av NSK Ship Design, skal bygges ved verftet CIMC Raffles i Yantai, i provinsen Shandong i Kina. Verftet er spesialisert på offshore- og maritime konstruksjoner og har en av verdens største tørrdokker, med en lengde på 400 meter og en bredde på 120 meter.

– Dette er en stor milepæl i Havfarm-prosjektet, for Nordlaks og for norsk havbruksnæring. Avtalen sikrer oss prioritet og kapasitet hos verftet slik at målet om utsett av fisk i Havfarmen våren 2020 kan nås. Havfarmene skal bidra til en bærekraftig utvikling av havbruksnæringen i Norge, og vi er veldig fornøyd med at vi nå rykker et stort steg nærmere realisering, sier Inge Berg, som er gründer og sjef i Nordlaks.

– CIMC Raffles har levert en lang rekke store og kompliserte konstruksjoner. Vi så tidlig at dette verftet har en enorm kompetanse og erfaring, og vi ser frem til å kunne dra dem inn i prosjektet. Når de i tillegg leverer gode løsninger på byggeprosess, levering og ikke minst pris, så vant de frem i konkurransen mot 15 andre verft fra hele verden, sier Inge Berg.

Det er den første av to planlagte Havfarmer som det nå er inngått avtale om. Den stasjonære havfarmen skal ligge i et havområde sør-vest for Hadseløya i Nordland, utenfor Melbu, som hittil har vært umulig å utnytte til havbruk.

Sammen med andre tiltak som kortere produksjonstid i sjø og smartere bruk av tradisjonelle oppdrettsanlegg, er havfarmene Nordlaks sitt bidrag til hvordan havbruksnæringen skal løse areal- og miljøutfordringene som har vært en begrensning på utviklingen av næringen.

På bildet forsegles avtalen med et håndtrykk mellom Nordlaks-sjefen Inge Berg og Vice president hos verftet CIMC Raffles, Mr. Li Minggao (foto: Nordlaks/Edvard Kristiansen).

– Nordlaks har hele tiden hatt et langsiktig perspektiv på utviklingen av selskapet. Men nå gjør vi et kvantesprang. Fortsatt vekst i norsk havbruksnæring avhenger blant annet av muligheten til å ta i bruk nytt areal. Alle snakker om at sjømatnasjonen Norge har et stort ansvar for å bidra til å dekke verdens økende etterspørsel etter sunn sjømat på en bærekraftig måte. Milliard-investeringen som vi gjør i Havfarmene er vårt bidrag, og jeg ser veldig frem til å samarbeide også med den dyktige staben i CIMC Raffles, avslutter Inge Berg.

 

– Det er gledelig å se at ordningen med utviklingskonsesjoner nå begynner å materialisere seg. I dag gikk startskuddet for byggingen også av Nordlaks sin Havfarm, et av mange prosjekter som vil bidra til å gi norsk havbruksnæring ny teknologi, ny kunnskap og utvikling av regelverket. Alt dette er viktig for fortsatt økt verdiskaping og økt betydning av havbruksnæringen for velferdssamfunnet i Norge og spesielt for verdiskapningen langs kysten, sier statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Roy Angelvik.

– Nordlaks har en egen brønnbåt i dag. Vi kontraherer nå en ny båt med fremtidsrettet teknologi for å få større transportkapasitet, oppnå enda sikrere drift og ikke minst nødvendig kapasitet for den økningen i produksjonen som Nordlaks planlegger. Havfarmene vil kreve mer av hele verdikjeden i Nordlaks, sier Kurt Werner Nilsen som er ansvarlig for brønnbåtdrift i konsernet.

Fartøyet er designet av NSK Ship Design i Harstad og skal bygges i Tyrkia hos Tersan Shipyard. Brønnbåten blir 84 meter lang og 19 meter bred, og blir utrustet med den nyeste teknologien for håndtering av fisk og vannkvalitet. Brønnbåten får kapasitet til å frakte over 600 tonn levende laks og har også svært gode fasiliteter for mannskapet.

– NSK Ship Design har jobbet med å utvikle brønnbåter med LNG-fremdrift siden 2010, og har hele tiden hatt sterk tro på at dette er rett vei å gå for næringen. Dette fremdriftssystemet vil redusere drifts- og vedlikeholdskostnadene for brønnbåtene og gir en betydelig miljøgevinst, sier sier Thomas Myhre, salgssjef i NSK Ship Design.