Klager på bompris

Sortland vil klage på bomtakstene som Statens Vegvesen har foreslått for den nye Hålogalandsvegen. Å betale 195 kroner hver veg mellom Vesterålen og Evenes, er litt for drøyt.

Hva skal det koste å kjøre fra Vesterålen til Evenes i fremtiden, gjennom de nye tunnelene og bomstasjonene? Man kan spare 40 minutter i bilen, men må ut med noen hundrelapper i bomavgift (fotomontasje VNY).

Formannskapet i Sortland er innkalte til ekstra møte på torsdag, der det bare står en eneste sak på kartet. Saken gjelder bompenger på de nye vegprosjektene mellom Lofoten, Vesterålen, Harstad og Evenes. Dette blir gjerne kalt Hålogalandsvegen.

-En kostnad på 200 kroner for å kjøre strekningen fra Vesterålen til Bjerkvik kan synes noe høyt, skriver rådmann Randi Gregersen i sin saksutredning til politikerne. Om formannskapet slutter seg til hennes syn, så vil altså en ny uttalelse be Vegvesenet om å justere prisen.

Et annet problem er bommen som tenkes plassert før krysset til Sigerfjord. Her er det lagt opp til en plassering som vil bety at alle i Sigerfjord og Blokken, som pendler til Sortland by, må betale 25 kroner for passering hver veg. Dette er interntrafikk, påpekes det, som ikke har noe å gjøre med det nye vegprosjektet.

-Sortland mener at bom på Rv85, mellom Sortland og Sigerfjordtunnelen, bør plasseres øst for krysset mellom Rv85 og Sigerfjordveien, er forslaget fra rådmannen. Dermed vil beboerne i Sigerfjord slippe sine daglige bompenger.

Dette er de to viktigste punktene som nå trekkes frem, men i tillegg er det valg av plassering for de andre bommene man ønsker innspill på. Rådmannen påpeker at det vil være lite gunstig om bommene plasseres slik at det blir mulig å snike seg unna hovedbommen, ved å kjøre via Lødingen og over Kåringen. Denne bommen bør derfor plasseres øst for Fiskfjorden.

Denne saken har vært mye debattert både i det politiske miljø, i aviser og på sosiale medier. Mange har reagert på at det nye vegprosjektet skal koste vesterålingene 400 kroner ekstra for å kjøre en tur til Evenes flyplass. Nå legger Sortland kommune opp til en kritisk kommentar på akkurat dette.

Fra de andre kommunene i Vesterålen er det ikke kommet reaksjoner, selv om innbyggerne her vil måtte passere akkurat de samme bommene, når man skal til Harstad, Evenes eller Bjerkvik. Heller ikke Vesterålen regionråd har sagt noe om bompengene, som nå planlegges innført sammen med de nye tunnelene.

Skal man fra Vesterålen til Narvik, vil dette koste 110 kroner ekstra hver veg, når Hålogalandsbrua åpnes. En tur til Narvik fra Vesterålen vil derfor koste nær 600 kroner i bompenger, når hele vegstrekningen står klar. Å reise på «svenskehandel» i Kiruna blir litt billigere, da man slipper Hålogalansbrua, men må passere Trældalstunnelen. Dermed blir det nær 500 kroner å betale i passering av alle bommene for å komme til «Søta bror».