Italienere vil bygge vei

Når anleggsmaskinene starter opp i Gullesfjorden, kan det være italienere bak rattet – eller polakker. Et av firmaene som er med finalen om kontrakten er fra Italia og et er fra Polen.

En del forarbeid er allerede gjort for Hålogalandsveien (foto: Statens vegvesen).

Tre leverandører er nå godkjent som tilbydere i konkurransen om å få bygge og drifte OPS-prosjektet E10 Hålogalandsvegen.

– Dette er godt nytt og sikrer oss en god tilbudsprosess av høy kvalitet.

Med reell konkurranse mellom tre sterke aktører sikrer vi oss også at dette store og viktige prosjektet blir levert til markedspris, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

Skanska Norge AS er med i finaleheatet, og dette er et svensk-norsk selskap med bred erfaring fra slike store prosjekt.

Men det er også to utenlandske tilbydere som er kvalifisert til finalen.

Firmaet ASTM SpA er fra Italia, og forkortelsen står for «Autostrada Torino Milano». Dette er en gigant på veibygging i Italia, England og Brasil. Selskapet har 16.000 ansatte.

Et annet firma som er med i finalen er Gülermak Sp. z o.o. fra Polen. Også dette er en europeisk gigant, som har gjennomført mange prosjekt innen tunneler, veier og bruer, mest i Polen og Tyrkia.

Det kan derfor ende opp med at italienere vil bygge og drifte den nye Hålogalandsveien. dersom ASTM vinner OPS-anbudet.

Prosjektet går nå inn i en avklaringsfase. Målet er at leverandørene skal få detaljert kunnskap om hva de skal levere tilbud på.

I tilbudsfasen får hver leverandør levere tre tilbud. Etter første og andre tilbud får de veiledning av Statens vegvesen til forbedring av kvalitet og pris.

Tredje og endelig tilbud avgjør hvem som vinner kontrakten. Erfaringen er at kvaliteten går opp og prisen ned ved bruk av denne konkurranseformen.

Frist for levering av første tilbud er planlagt i mai 2022.

Tildeling og signering av kontrakt forventes å skje vår eller sommer 2023.

Med byggestart som forventes sommer/høst 2023, og en antatt byggetid på 6-7 år, kan ny veg stå ferdig og tas i bruk i 2029.

Kontrakten omfatter 82 km ny veg fordelt på strekningene rv. 85 fra Sigerfjordtunnelen til Gullesfjordbotn, E10 fra Gullesfjordbotn til Steinsland v/Tjeldsund bru, rv. 83 fra Tjeldsundbrua til Fauskevåg og rv. 85 fra Kåringen til Fiskefjord.

Det skal bygges totalt 27 km tunnel fordelt på sju tunneler.

Selve utbyggingen er forventet å ligge på rundt 9 milliarder kroner.

Den øvre rammen for hele prosjektet, inkludert finansiering og drift i 25 år, samt grunnerverv, forarbeid, og utgifter til Statens vegvesen, er av Stortinget satt til 18,3 milliarder kroner.