Innvandring gir pluss

Folketallet i Vesterålen er økende, takket være innvandringen fra Ukraina. Fødselstallene i regionen er sterkt synkende og er under antall døde. Vekst i folketall er det mest i Sortland.

Noen reiser, noen kommer og andre blir (illustrasjonsfoto).

Uten innvandring ville folketallet i Vesterålen ha sunket kraftig i årets første kvartal.

Men med nye innbyggere utenfra, så har regionen vel 100 flere bosatte nå enn ved nyttår.

Dette viser helt ferske tall fra SSB, Statistisk sentralbyrå.

Øksnes kommune har imidlertid ikke pluss i sin folketelling. Her mistet man 7 innbyggere.

Hadsel, Andøy og Bø har noen få flere personer nå enn ved årsskiftet.

Det er Sortland som gir det store positive utslaget i statistikken, med mange tilflyttere.

Folketallet i Sortland økte med 86, selv om det var 13 i minus på fødselstall kontra antall døde.

I årets første 3 måneder ble det kun født 23 babyer i Sortland, og det er lite.

Faktisk var det kun 76 nyfødte i Sortland gjennom hele fjoråret (2022), og det er særdeles få.

Hadsel hadde i årets første tre måneder 11 nyfødte, mens Andøy hadde 9 og Øksnes 6 nye vesterålinger.

Bø sliter skikkelig med fornyelsen og her kom det kun 3 nyfødte hjem i første kvartal.

Siden i fjor sommer er det kun født 10 barn i Bø kommune.

Ser man på tilflytting og fraflytting, så er det «gode» tall i Sortland og Hadsel.

Sortland hadde akkurat 200 tilflyttere, mens Hadsel hadde 148.

Et litt tragisk bakteppe for disse tallene er krigen i Ukraina, som bidrar sterkt til innvandringen.

Det reiste 101 fra Sortland, mens 129 personer dro fra Hadsel i første kvartal.

Netto tilflytting til Sortland ble dermed 99, mens det ble kun 19 i Hadsel.

Bø hadde netto tilflytting på 18 personer, mens det ble 14 tilflyttere i Andøy.

Øksnes måtte notere seg negativ flytting, da det dro 4 flere fra kommunen enn det kom til.

Ser man Norge under ett så var økningen i folketallet på 15.300 personer.

– Selv om fruktbarheten synker videre, holder folketallet fram med å øke. I første kvartal passerte vi 5,5 millioner, mellom anna på grunn av tilveksten av ukrainske statsborgere, sier rådgjiver Magnus Haug i SSB.

Nettoinnvandringa, altså innvandring minus utvandring, var den høyeste i et førstekvartal siden SSB begynte å publisere slike tall i 1997.

20.900 innvandringer og 6.300 utvandringer gav ei nettoinnvandring på 14.600.

Av de 20.900 som flytta til Norge i 1. kvartal var 7.700 ukrainske statsborgere.