Sterkt misvisende

Kan virkelig havet stige 4 meter på Sortland frem til år 2150? Nei, det stemmer nok ikke, dersom man stoler på Statens Kartverk og Miljødirektoratet. Kanskje 10 eller 40 centimeter er mer rett.

Dette kunstprosjektet har satt fyr på debatten lokalt i Sortland.

Midt i Sortland sentrum står et 100 år gammelt hus, som har hatt lite vedlikehold i en årrekke.

Her har en kunstner fra Slovakia fått fritt spillerom, til å illustrere spådommen om at havet vil stige 4 meter, på grunn av miljøkrisen.

Huset skaper nå en stor debatt, både med krav om vedlikehold og fjerning av misvisende propaganda.

Kunstprosjektet er betalt med offentlige midler, fra kommunene lokalt, Museum Nord, Nordland fylke og flere andre.

Prosjektet er kalt «The Sunken House» – altså huset som har sunket (i vann).

Spørsmålet er altså om denne spådommen er ren fiksjon, eller bygget på fakta.

En lokal «klima-skeptiker» la nylig ut et innlegg på Facebook, der han mener dette bidrar til å skremme barna.

Vesterålnytt har derfor selvsagt sjekket opp i dokumenter hos Statens Kartverk og Miljødirektoratet.

Her fremkommer det helt andre spådommer, enn man finner på veggen i Sortland by.

Huset i rødt er kunstprosjektet, og står tørt også i 2090 på «middel høyvann» (kilde: Statens Kartverk).

De aller fleste forskere er enige om av havnivået kan stige i årene fremover, men er usikre på hvor mye.

Det som er litt spesielt i Norge, er at landet samtidig stiger.

Omkring Oslo stiger landet faktisk så raskt at forskere spår synkende vannstand der om 100 år.

På Vestlandet vil ikke landet stige særlig mye, mens det i Nord-Norge blir 3-4 millimeter pr år.

Tre forskere ved Statens Kartverk har sett nærmere på dette, og satt sammen tall fra ulike modeller.

Deres konklusjon er at havnivået i Tromsø kan bli 10 centimeter høyere i år 2100 enn det er i dag.

En stor rapport om havnivået ble lagt frem i 2015 av Miljødirektoratet, NVE og Statens Kartverk.

Slik mener Kartverket at havnivået kan utvikle seg (foto: collage VNY).

Her er spådommen at havnivået på Sortland kan bli 18 til 46 centimeter høyere i år 2100 enn i dag.

«Gaia Vesterålen» inviterer til debatt og folkemøte omkring temaet på Kulturfabrikken den 24. mai.

I panelet her vil man finne Christian Torseth (fylkesråd for klima og miljø i Nordland), Gine Ellingsen (juss-studentenes Klimaforening), Andreas Lande (kommunepsykolog i Sortland kommune) og Egil O. Enaasen (lokal «klimaskeptiker).

Da kan man selv også delta i debatten, dersom man ønsker.

Har du et skriftlig innlegg du vil publisere her hos Vesterålnytt, kan du sende det til red@vny.no.