Plassmangel i havna

Flere forhold vurderes nå i Sortland havn for å møte ønsker fra næringslivet. Et tilbygg kan gi 600 kvadrat nye kontorer, mens en fylling mot kystvakta kan gi mer lagerplass.

Et tilbygg på stålfundament tenkes i Sortland havn (foto. Klausengruppen).

Mens man venter på en helt ny havn i Sortland, på Selnes eller Kringelen, må det skje justeringer i eksisterende område.

En helt ny havn ligger mange år frem i tiden, så derfor må tiltak i sentrum uansett gjøres.

Flere leietakere har bedt om mer plass, både inne og ute.

Noen ønsker økt antall kontor plasser, andre er nyetablerte avdelinger i kompetanseselskaper innen fiskeri, havbruk og shipping.

På denne bakgrunn har havnestyret bedt Klausengruppen AS lage en skisse over muligheter for et tilbygg.

Her har man landet på en stålkonstruksjon i 3 etasjer, der første etasje blir åpen med gjennomkjøring ut til kaia.

Om bygget blir realisert er ennå usikkert, da man verken har fått pris eller bekreftet leieavtale.

Tilbygget vil komme på sørsiden av dagens havneterminal (foto: Klausengruppen AS).

Et annet forhold er behovet for lagerplass til containere. Her er kapasiteten sprengt i havneområdet.

Nå tenker man å gjøre et tiltak som utnytter det lille området som i dag står åpent mot Kystvakten.

Her kan det fylles litt ut, uten at man trenger å bygge mer kaifront.

I stedet tenker man å bruke «spuntnåler», som er en slags stålkonstruksjon.

Spuntnålene plasseres i flukt med terminalkaia inn mot grensen til Kystvakten.

Kostnadene for dette er ventet å bli 12-13 millioner kroner.

I høyre bildekant ser man mulig «spuntplass» mot Kystvakten (arkivfoto).

Da får man noe mer plass, som kan nyttes til å lagre containere og tyngre utstyr.

Kystvakta har ikke gitt negativ tilbakemelding på en slik utvidelse av havna.

Tvert imot, mener Kystvakta at en slik løsning kan være gunstig for deres behov i fremtiden.

I tillegg til disse prosjektene, kommer ønsket fra «Gaia», om å bygge et container-museum ved havna.

Foreløpig ønske fra Museum Nord er at et slikt museum bygges mellom Scandic hotell og havneterminalen.

Dette er det faktisk ikke plass til, og her etterlyser nå havnesjefen en tilbakemelding fra kommunen.

Finnes det alternativ plassering for et slikt «Gaia-bygg», som ikke går ut over plassen i selve trafikkhavna, er spørsmålet.