Kø for å få penger

Husbanken har kø av kommuner som vil ha penger til nye sykehjem og omsorgsboliger. Hele 22 ordførere står og venter – og en av disse er Sortland, med Lamarka sykehjem.

Hvor i køen er Sortlands ordfører (fotocollage: VNY)?

Helseministeren fortalte forleden om 2 milliarder til 1.000 nye plasser innen helse og omsorg.

Samtidig jublet ordføreren i Sortland over meldingen om 200 millioner i revidert statsbudsjett.

Hvordan kan dette henge sammen, lurte mange.

Ser man Norge under ett, står nå hele 22 ordførere i kø utenfor Husbanken med 30 nye byggeprosjekt.

Sortland er i denne køen med Lamarka sykehjem, hvor man ber om 72 millioner.

Til sammen ber de 22 ordførerne om 821 millioner i tilskudd til sine prosjekt.

Dersom alle søknader blir innvilget, vil det kunne gi 375 omsorgsplasser.

Men pengesekken på vei til Husbanken inneholder jo bare 200 millioner kroner, sies det.

Fagdirektør Arne Martin Sauren i Husbanken forklarer situasjonen for Vesterålnytt:

Regjeringen foreslår nå en ekstra tilsagnsramme på to milliarder kroner.

Det betyr at Husbanken kan gi tilsagn om tilskudd til ca 1. 000 ny omsorgsplasser i år.

– Konkrete bevilgninger over statsbudsjettet vedtas for ett år om gangen, mens det varierer hvor lang tid det tar å ferdigstille prosjekter.

De to milliardene Husbanken gir tilsagn om i 2023, vil bli utbetalt gjennom flere år, etter hvert som prosjektene ferdigstilles.

Men penger til utbetaling må bevilges over statsbudsjettet for hvert enkelt år.

De står ikke på en konto i Husbanken frem til de skal betales ut, sier Sauren.

Skisse over planlagte Lamarka sykehjem (foto: Consto/SK).

Budsjett-teknisk løses dette ved at Husbanken får bevilget penger hvert år til det antall prosjekter man antar ferdigstilles det året.

Utbetalingsprofilen er slik at det antas at 10 % utbetales samme år som tilsagn om tilskudd blir gitt.

Derav bevilgningen på 200 millioner kroner for 2023.

De resterende 1,8 milliardene vil så bli bevilget over statsbudsjettene i årene som kommer.

Her må altså alle ordførerne håpe at Stortinget følger opp og setter av penger også på kommende budsjett.

Lamarka sykehjem blir ikke ferdig i år, og Sortland får dermed ikke penger inn i kommunekassen straks.

Likevel vil et løfte om penger nå i løpet av sommeren, bety at Consto kan starte byggingen utpå høsten en gang.

Pengene fra Husbanken vil komme når byggingen er ferdig og sykehjemmet kan tas i bruk.