Ingenting til hvalen

For å realisere hval-prosjektet på Andenes trenges det tilskudd fra staten. Det er snakk om store beløp. Skuffelsen er stor når det nå ikke står et ord om prosjektet i revidert statsbudsjett.

Prosjektet «The Whale» kan bli et attraksjon på Andenes (foto: MIR, Bergen)

– At det verken er penger eller ord om «The Whale» i regjeringens forslag til revidert budsjett er selvsagt svært skuffende, sier Børre Berglund, daglig leder i The Whale AS.

Men det er et forslag som regjeringen må få flertall for i Stortinget, og det er tross alt Stortinget som vedtar revidert budsjett.

Dette er ikke et prosjekt bare for Andøy, Vesterålen og Nord-Norge, men et viktig prosjekt for hele landet.

Reiselivsnæringen roper etter flere helårsdestinasjoner og derfor er støtten fra mange hold betydelig.

Etter at de 3 store private eierne av prosjektet har brukt ca 25 millioner kroner i årene 2018 – 2022, så er det den største eieren, Andøy kommune, som finansierer alt arbeid i 2023.

– Styret og eierne må gjøre en grundig og ansvarlig vurdering av hvorvidt det er riktig eller ikke å jobbe videre med prosjektet.

Man tar sikte på en avklaring i løpet av 2023 – alternativt gi opp før den tid.

Det vil selvsagt være svært tungt å avvikle prosjektet, sier Børre Berglund.

The Whale er gryteklart og bygging kan starte kort tid etter at en forhåpentlig statlig medvirkning er på plass.

Både Andøy kommune og Nordland fylkeskommune bidrar sterkt.

Nå står og faller det hele på hva Stortinget gjør – i revidert budsjett, eventuelt budsjett 2024, påpeker Berglund.

Forventet kostnad på å realisere prosjektet er antydet til 455 millioner kroner.

Man mener 37% av kostnadene allerede er bekreftet finansiert, altså omkring 170 millioner. Men ingenting fra staten, så langt.

Andøy kommune er nå største eier av prosjektet, med nær 25% av aksjene.

AH gruppen har 21%, mens Norlandia Holding har vel 20% og Eidissen Consult har knapt 20%.

Selskapet har pådratt seg en betydelig gjeld, da det er gjort investeringer og planlegging over flere år.

For å realisere prosjektet er man avhengig av store tilskudd fra både stat, fylke og kommunen, i tillegg til private investorer.