Fri ferdsel i tunnelen

Fra i dag er det fri ferdsel i Ryggedalstunnelen frem til mandag 22. mai. Deretter blir det ledebilkjøring ved behov, og ellers åpent for trafikk. Dette melder Nordland fylke.

På vei til og fra Bø må man gjennom Ryggedalstunnelen (foto: NFK).

Fra torsdag 11. mai rundt midnatt er det slutt på de faste passeringstidene kveld og natt.

I stedet blir det kontinuerlig ledebilkjøring ved på behov dag/kveld/natt, og ellers fri ferdsel.

– De neste ukene vil behovet for å regulere trafikken i Ryggedalstunnelen variere.

Vi kjører ledebil når arbeidene gjør det nødvendig, og da kjøres det kontinuerlig til vi kan ha fri ferdsel igjen.

Vi ber trafikantene om å være forberedt på inntil 30 minutters ventetid, sier byggeleder Vegar Bjørnbakk i Nordland fylkeskommune.

Men nå er det altså åpen tunnel frem til mandag 22. mai.

Det vil pågå arbeider i den perioden, men utenfor vegbanen, noe som ikke påvirker trafikken.

Fra mandag 22. mai er hovedaktiviteten asfaltering.

Dette vil pågå noen dager, kanskje også inn den helga.

Asfalteringen og ledebilkjøringen kan foregå på kveld og natt, men det kan i tillegg pågå annen aktivitet som gir behov for ledebil på dagtid.

Etter asfalteringen vil det fortsatt være kontinuerlig ledebilkjøring ved behov.

Og så blir det altså fri ferdsel når det er mulig.

– Det er dessverre vanskelig å si noe om tidspunkt og varighet, så legg inn ekstra tid på veien hvis du skal rekke noe, uansett tid på døgnet.

Vi er heldigvis i innspurten av prosjektet og regner med at kontinuerlig ledebilkjøring etter behov vil vare til litt ut i juni.

Vi kommer med en oppdatering i slutten av mai, og da skal vi forsøke å skissere hvordan det blir den siste tida.

Det skal også være en øvelse, der nødetater og andre aktører skal teste den nye sikkerhetsutrustningen.

– I forbindelse med øvelsen trenger vi å stenge tunnelen noen timer en kveld.

Vi planlegger at dette skal foregå en ukedag i midten av juni, og kommer tilbake med tidspunkt når opplegget er klart, sier Bjørnbakk.

Det som gjenstår av arbeider er i hovedsak opprydding og ferdigstilling av uteområder, klargjøring for asfalt, asfaltering, montering av rekkverk, og en øvelse.

I tillegg skal det testes at sikkerhetsutstyret fungerer stabilt. Dette foregår etter de andre arbeidene er gjennomført, og vil ikke påvirke trafikken.