Ekstra til sykehjem

Torsdag ble det offisielt bekreftet at det blir mer penger til bygging av sykehjem. Det betyr at Sortland kan få det ønskede tilskuddet på 72 millioner kroner til Lamarka-prosjektet.

Helseminister Ingvild Kjerkol (fotocollage: HOD/Esten Borgos/vny)

For å sikre et trygt og godt helse- og omsorgstilbud til eldre, foreslår regjeringa å styrke tilsagnsramma for tilskudd til heldøgns omsorgsplasser med 2 milliarder kroner.

Av dette går 200 millioner som tilskudd til investeringer via Husbanken.

Dette fremgår av en melding torsdag fra helse- og omsorgsdepartementet, som del av revidert statsbudsjett.

Det er denne potten som Sortland kommune nå må søke om, for å dekke opp 72 av de 390 millionene som Lamarka sykehjem vil koste.

Sortland sendte søknad ved årsskiftet og fikk avslag om tilskudd den 31. januar.

Husbanken begrunnet avslaget om at rammen til 950 millioner allerede da var brukt opp.

Fra en rekke hold har det vært bedt om ekstra penger til nettopp denne budsjettposten, og nå kommer det.

– Andelen eldre kommer til å øke betydelig i de kommende årene.

Eldre som ikke klarer å bo i eget hjem, skal være trygge på at fellesskapet stiller opp, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– Jeg er derfor glad for at vi kan legge til rette for om lag 1.000 nye omsorgsplasser.

Før sommeren vil vi også legge fram en helhetlig eldrereform. Her er et hovedmål å sikre bedre og mer bærekraftige boformer for eldre.

Det har i 2023 vært stor etterspørsel etter investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser.

Regjeringa sitt forslag om å styrke tilsagnsramma med ytterligere 2 milliarder kroner, skal legge til rette for om lag tusen nye plasser.

I samsvar med utbetalingsprofilen for investeringstilskuddet innebærer forslaget at løyvinga blir øket med 200 millioner kroner i 2023.