Innfører nye tiltak

Vesterålens 5 kommuner innfører nye lokale tiltak fra midnatt, som skal vare i en uke. Kun to på besøk i private hjem, skjenkestopp ved midnatt og anbefaler bruk av munnbind.

Martin Larsen Drageset er fungerende kommuneoverlege i Hadsel og fronter de nye reglene (foto: Hadsel kommune).

Med bakgrunn i smittesituasjonen og belastningen på lokalt helsevesen innføres en lokal forskrift som forbyr skjenking etter midnatt og setter begrensninger for private sammenkomster.

De fem kommuneoverlegene i Vesterålen besluttet i et møte fredag formiddag å ta grep for å få bukt med smittesituasjonen i regionen.

– Utbruddet har svært mange armer som gjør det krevende å ha oversikt, og alle kommunene er påvirket i større og mindre grad. Vi sliter med å opprettholde kapasiteten på både testing og helsetjenestene for øvrig, forteller fungerende kommuneoverlege i Hadsel, Martin Larsen Drageset.

Kommuneoverlegene innfører blant annet en lokal forskrift som sier at «det ikke er tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i private hjem med flere enn to personer til stede utover egne husstandsmedlemmer, med unntak av der gjestene kommer fra samme husstand (bor sammen til vanlig) likevel slik at det maksimalt er ti personer til stede».

Forskriften innebærer også et forbud mot skjenking av alkohol etter klokken 24.00. Forskriften sier videre at «konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette … Det er kun anledning å skjenke alkohol ved bordene og i forbindelse med matservering».

Forskriften som kan leses i sin helhet mot slutten av teksten trer i kraft 24. juli klokken 00.00 og gjelder til og med 31. juli 2021.

Folkehelseinstituttet deltok også i kommuneoverlegemøtet, og støtter innføringen av den lokale forskriften.

Kommuneoverlegene kommer også med anbefalinger for bruk av munnbind og vedrørende arrangementer.

«Kommuneoverlegene anbefaler bruk av munnbind på offentlig sted der du ikke kan overholde 1-metersregelen. Munnbind kan beskytte mot smitte og at du smitter andre, men vil ikke gi fritak for karantene hvis du har vært i nærkontakt med smittet person.

(Nærkontakter er definert som nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter)»

«Kommuneoverlegene anbefaler at alle som er arrangører gjør en ny risikovurdering i forhold til om arrangementet kan gjennomføres i tidsrommet. Momenter som taler mot gjennomføring er:

  • 1.         Alkoholservering
  • 2.         Innendørs
  • 3.         Antall personer
  • 4.         Muligheter til å holde avstand

Hvis det ikke kan gjennomføres med strenge smitteverntiltak bør det avlyses eller utsettes».