– Opptakstallene viser at det er flere kvalifiserte søkere, det er flere som får tilbud om studieplass på førstevalget sitt og det er flere planlagte studieplasser.

Det at rekordmange har fått tilbud om studieplass er bra for den enkelte og bra for Norge, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Av de 152 730 som søkte er over 137 994 kvalifiserte for opptak til minst ett studium, viser tallene fra Samordna opptak. Det er litt flere enn i fjor.

Totalt har flere enn 7 av 10 kvalifiserte søkere fått tilbud om studieplass, og av disse har flere enn halvparten kommet inn på førstevalget sitt.

Helsefagutdanninger er det fagområdet som har klart flest planlagte studieplasser, søkere og der flest søkere får tilbud om studieplass.

Ved årets opptak har 38 998 søkere valgt et helsefaglig studium som sitt førstevalg. Dette utgjør 25,5 % av alle søkere.