Ingen nye smittede

Både i Hadsel og Andøy ser det ut til å være kontroll på utbruddet av koronavirus. Hadsel har ingen nye smittede, mens det i Andøy er en til i samme familie som er bekreftet prøve tirsdag.

Massiv testing og smittesporing i Hadsel og Andøy ser ut til å gi god kontroll på viruset (illustrasjonsfoto).

Andøy har nå 5 som er bekreftet smittet, men alle er i samme familie. Rask innsats og sporing av smitten ser ut til å ha gitt god effekt. Karantene for nærkontaktene fortsetter ut uka.

Også i Hadsel ser det ut til å være en viss kontroll, ettersom det tirsdag ikke er meldt om nye smittefunn. – Dette er veldig gode nyheter, og det må være lov å glede seg over dagens resultat, men vi må ikke tro at dette er over, sier smittevernlege Martin Larsen Drageset.

– Covid-19 er en sykdom med lang inkubasjonstid, det kan gå opptil 14 dager før du får symptomer. Det er kort tid siden de fleste positive ble smittet og deres nærkontakter kan derfor fortsatt utvikle sykdom den kommende tiden. Det går i riktig retning, men det kan fortsatt endre seg, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin.

For å få overblikk og komme raskt i gang med smittesporingen, ble mange nærkontakter testet veldig tidlig. Mange nærkontakter er derfor fortsatt i starten av inkubasjonstida, og kan få positive tester utover i denne uka, selv om de har testet negativt nå. Hvis de får symptomer må de derfor teste seg på nytt.

Karantenen for elever og ansatte ved Melbu skole oppheves, med unntak av femtetrinn og de som har fått beskjed om at de er nærkontakter.

– Jeg vil gjerne takke elever og ansatte på Melbu skole for den tålmodigheten de har vist og at de har snudd seg rundt på kort varsel og fått undervisningen til fungere hjemmefra. De har lagt ned en helt avgjørende innsats, sier oppvekstsjef Line Pedersen.

Det er mange som har vært bekymret for å sende barn på skole og i barnehage.

– Vi har forståelse for at en slik smittesituasjon skaper uro. Vi vil gjenta at tiltakene har vært strenge og omfattet flere enn de som har vært direkte berørt av smitte. Det har ikke vært grunnlag for å stenge ned mer enn det vi allerede har gjort, sier Bleidvin.

Av de som har fått positiv koronatest, er det ingen som er innlagt. Hadsel kommune har nå 19 bekreftet positive og to personer som er sannsynlig smittet. En av de som var regnet som sannsynlig smittet, har testet negativt.

50 personer er testet tirsdag og det har ikke vært noen positive hurtigtester.

– Dette kunne gått en helt annen vei, men går nå tilsynelatende i den retningen vi håpet. Det er fortsatt helt nødvendig at alle begrenser sosial kontakt og overholder smitteverntiltakene, sier Bleidvin.

Ordfører Knut A. Nordmo i Andøy er fornøyd med innsatsen lokalt i kommunen. -Jeg vil gi honnør til måten dette smitteutbruddet er blitt håndtert av både de som er berørt og av de som har stått i det i den kommunale organisasjon.

Jeg registrerer at man raskt fikk kontroll på hvor smitten kom fra og at man raskt fikk kartlagt mulige nærkontakter. De som hadde vært eksponert for smitte ble raskt lokalisert og det ble iverksatt tiltak både i forhold til enkeltindivider, familie og skole for å få oversikt og for å unngå videre smittespredning.

Vil igjen gi honnør til alle som har vært involvert for en ansvarsfull handtering, sier ordfører Nordmo. Han oppfordrer likevel på det sterkeste om å tenke smittevern og følge de generelle rådene, samtidig som man pleier sosial kontakt med sine nærmeste.