Flere smittet i Hadsel

Totalt er det nå 22 smittet av korona i Hadsel, etter at kommunen mandag fikk svar på et stort antall tester fra helga. Dessuten er et større antall nærkontakter i karantene.

Melbu er hardt rammet av koronavirus etter et lokalt utbrudd (arkivfoto).

Hadsel har fått bekreftet at det mandag er 19 sikre koronasmittede i kommunen, men dessuten er det 3 som er sannsynligvis smittet. Dermed er man nå kommet opp i 22 personer som er rammet av viruset lokalt.

Smitten spredte seg også til Andøy før helga og mandag frykter man at en elev ved Andenes skole er smittet. Det er en elev på 8. trinn, men for å være «føre-var» velger kommunen å stenge skolen inntil videre.

Også i Vestvågøy i Lofoten er det dukket opp et tilfelle av koronasmitte som man mener kan spores tilbake til Hadsel. Omkring 20 nærkontakter av vedkommende er satt i karantene, inkludert en del elever ved Svarholt skole.

-Det er ikke grunn til mer bekymring enn det som har vært, sier ordfører Lena Arntzen i Hadsel ettersom det nå ikke er særlig stor økning i antall smittede.

Kommunen mener å ha god kontroll på spredningen, ettersom sporingen viser at alle de smittede kan knyttes tilbake til en person og et besøk i Sør-Norge. Via en bedrift og i lokale kontakter har smitten så spredt seg i Hadsel.

Dette kom frem under en nettsendt informasjonsmøte som Hadsel kommune hadde mandag kveld. Her deltok kommunelege, smittevernlege og ordfører, pluss informasjonsleder.

Det er mandag vel 80 nærkontakter som nå er i karantene, i tillegg til en del elever ved Melbu skole. Kommunen er usikker ennå på hvor mange som bør fortsette karantenen ved skolen.

Fra forrige uke er det kjent at smitten først spredte seg blant ansatte ved bedriften Melbu Systems, som har omkring 30 ansatte. Bedriften har selv vært åpne om dette for å delta i arbeidet med smittesporing.

Hadsel kommune tok grep tidlig og tok ut 400 personer i karantene før helga, men vurderer at man nå kan kutte litt ned på dette antallet. Andøy har satt omkring 300 personer i foreløpig karantene.

Det er ingen grunn til å tro at det er smitte ved videregående skoler i Hadsel, så derfor er det ikke aktuelt å stenge ned disse på nåværende tidspunkt.

Mandag ble det tatt 70 nye tester i Hadsel. Ingen av hurtigtestene viste positivt utslag. Svar på de 70 testene kommer trolig tirsdag.

-Smitten kan ramme oss alle. Vi må derfor fortsette å være på vakt, sier ordfører Lena Arntzen. Hun berømmer innsatsen til de involverte i løpet av helga, som har stått på for å avdekke og begrense smitten.

Andøy kommune besluttet altså mandag å stenge Andenes skole til og med fredag 11.12.20. Skolen legger til rette for digital undervisning så langt det lar seg gjøre.

Årsaken er at det er mistanke om smittet person på annet trinn enn 8. klasse, som i utgangspunktet var i karantene. Fredag ble det kjent at 2 personer i Andøy var smittet, med tilknytning til utbruddet i Hadsel.

Kommunens smitteteam jobber med å kartlegge situasjonen. Testing vil pågå i dagene som kommer, også med hurtigtester. Stenging av Andenes skole kan få konsekvenser for barnehagetilbudet. Informasjon om dette fås fra styrer i aktuell barnehage.

Det er viktig at de som er i karantene (elever/lærere) ikke møter på legekontoret. Kommunen ber om at alle følger de generelle smitteråd og unngår sosial kontakt så langt det lar seg gjøre. Dette for å få færrest mulig nærkontakter dersom man blir syk.