Trøbbel for reiselivet

Reiseliv, transport og serviceyrker opplever størst økning i ledigheten og er nå de bransjene som har høyest ledighet i Nordland med 898 helt ledige personer ved utgangen av november.

Dette er ei økning på 40 prosent fra forrige måned.

I månedsskiftet var det 3 295 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 2,6 prosent. Det er 160 flere enn i oktober, da arbeidsledigheten var på 2,5 prosent. Økningen fra i fjor utgjør 43 prosent.

I tillegg til de helt ledige var 2 355 arbeidssøkere registrert som delvis ledige i Nordland i november. Det er en nedgang på 86 delvis ledige fra utgangen av oktober.

Det er 540 arbeidssøkere på tiltak i november, dette er 29 flere enn i oktober. Samlet har det blitt 103 flere arbeidssøkere fra oktober til november (helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak). Nedgangen på delvis ledige skyldes både at noen ikke lenger er registrert som arbeidssøkere, mens noen har gått over til full ledighet.

Det er registrert 1 661 permitterte i Nordland i november, en økning på 138 personer fra forrige måned. Av disse er det 781 som er registrert som helt ledige permitterte og 877 er delvis ledige permitterte. Antall permitterte i Nordland utgjør nå 1,3 prosent av arbeidsstyrken.

Landets ledighet er på 3,9 prosent av arbeidsstyrken, et totalt antall på 108 989 personer som er helt ledige. For landet utgjør økningen 83 prosent fra samme måned i fjor. Oslo har høyest ledighet i landet med 5,8 prosent, mens Nordland med 2,6 prosent helt ledige har den laveste ledigheten.

– Etter flere måneder med positiv utvikling på arbeidsmarkedet i Nordland etter koronaoppgangen, synes vi nå å se en ny tendens, sier Petter Bugge Richardsen, avdelingsdirektør ved NAV Nordland.

– Vi er bekymret for økningen i antall koronasmittede og virkningen av de nye smitteverntiltakene på ulike deler av næringslivet i Nordland i månedene framover, sier Richardsen.